STABILNÍ RŮST PŘÍJMŮ A EBITDA V ROCE 2013 JE POZITIVNÍ PROGNÓZOU PRO ROK 2014

20 Úno 2014

Lucemburk, 21. února 2014 – společnost SES S.A., přední mezinárodní provozovatel družic (pařížská a lucemburská burza Euronext: SESG), zveřejňuje finanční výsledky za období 12 měsíců končící 31. 12. 2013.

DŮLEŽITÉ FINANČNÍ INFORMACE

Růst ve fiskálním roce 2013

Srovnání s předchozím rokem   

Vykázané

Při konstantních směnných kurzech

Bez započtení analogového vysílání, při konstantních směnných kurzech

Tržby

+1,9 %

+3,4 %

+5,9 %

EBITDA

+1,3 %

+2,8 %

+6,2 %

 

 • Tržby za rok 2013 ve výši 1 862,5 milionu euro
  • ve srovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 3,4 % při konstantních směnných kurzech; 5,9 % bez započtení tržeb z analogového vysílání za rok 2012 ve výši 42,6 milionu euro
 • EBITDA za rok 2013 ve výši 1 364,7 milionu euro
  • ve srovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 2,8 % při konstantních směnných kurzech; 6,2 % bez započtení příjmů z analogového vysílání
 • Vykázaný provozní zisk vzrostl o 7,7 % na 851,2 milionu euro (2012: 790,5 milionu euro)
 • Zisk skupiny se snížil o 12,7 % na 566,5 milionu euro (2012: 648,8 milionu euro)
  • nárůst o 4,7 %, pokud nezapočteme jednorázový dopad úhrady daně za rok 2012 (107,9 milionu euro)
 • Zisk na akcii kategorie A činil 1,41 euro (2012: 1,62 euro)
 • Byla navržena dividenda na akcii kategorie A ve výši 1,07 euro (2012: 0,97 euro)
 • Evidované smlouvy si udržely stejný objem plnění ve výši 7,5 miliardy euro (2012: 7,5 miliardy euro)
 • Poměr čistého dluhu / EBITDA dosáhl 2,79 na konci roku 2013 (2012: 2,96násobek)

Romain Bausch, prezident a CEO společnosti SES, k výsledkům uvedl:

„Společnost SES úspěšně pokračuje v odlišování se od konkurence, upevňování své pozice na rozvinutých trzích, soustředění se na investice v regionech a do projektů s vysokým potenciálem růstu a zavádění inovativních řešení u nových projektů a satelitních technologií. Společnost dále rozšiřovala své aktivity a dosáhla stanoveného růstu, se silným důrazem na video přenosy, kdy došlo ke 12% zvýšení počtu televizních kanálů přenášených flotilou družic na více než 6 200. Nové obchodní příležitosti i stávající zdroje příjmů umožnily ve sledovaném období dosáhnout růstu tržeb a EBITDA o cca 6 % (po započtení tržeb z analogového vysílání v roce 2012) a zvýšit objem příjmů z evidovaných smluv na historické maximum (při konstantních směnných kurzech) 7,5 miliard euro ke konci roku 2013. Úspěšné vypuštění tří družic v průběhu roku 2013 je pevným základem budoucího růstu. Jedná se zejména o vypuštění družice SES-8 na nosné raketě Falcon 9 v prosinci minulého roku, které otevírá novou éru satelitních přenosů a je významným mezníkem našeho trvalého úsilí o inovace a optimalizaci kapitálových nákladů.“

„Jak již bylo oznámeno, při příležitosti řádné valné hromady, která se bude konat v dubnu, odstoupím z funkce prezidenta a CEO společnosti SES, po 19 letech u kormidla této skvělé společnosti. Nepochybuji o tom, že naše společnost se bude pod vedením Karima Michela Sabbagha a týmu vrcholových manažerů i nadále rozvíjet a prosperovat. Základy, které jsme doposud vybudovali, mají za cíl dosáhnout trvalého přirozeného růstu tržeb a EBITDA o 6-7 % v roce 2014, v nadcházejících třech letech (2014-2016) pak přirozeného růstu tržeb a EBITDA složenou roční mírou růstu 4-4,5 % a významné akumulace finančních prostředků k investicím do dalších ziskových obchodních příležitostí. Těším se, že se budu i nadále podílet na řízení společnosti ve funkci člena představenstva.“


Přehled finančních výsledků za celý rok 2013

Fiskální rok 2012 zahrnuje tržby a EBITDA ve výši 42,6 milionu euro za čtyři měsíce analogového vysílání přímo do domácností v Německu, které bylo ukončeno 30. 4. 2012. Tato skutečnost má vliv na vykázané meziroční srovnání s rokem 2013.

Tržby, bez započtení analogového vysílání a při konstantních směnných kurzech, vzrostly o 5,9 %.

 • EBITDA, bez započtení analogového vysílání a při konstantních směnných kurzech, vzrostla o 6,2 %
 • Marže EBITDA bez započtení analogového vysílání se celkově zlepšila na 73,3 %, v oblasti infrastruktury na 83,3 %
 • Odpisy a amortizace se snížily o 7,7 %
 • Platná sazba daně činila 12,9 %
 • Poměr čistého dluhu/EBITDA činil 2,79
 • Objem evidovaných smluv činil 7,5 miliardy euro

Vykázané tržby vzrostly o 1,9 %, respektive 3,4 % při konstantních směnných kurzech (5,9 % při konstantních směnných kurzech a bez započtení analogového vysílání). Růstu tržeb bylo dosaženo zejména díky dobrým výsledkům v regionu Mezinárodní, který dosáhl růstu tržeb o 12,8 % při konstantních směnných kurzech. Nové kapacity a zajištění stabilní zákaznické základny vedlo k okamžitému růstu tržeb, ke kterému přispěl i pokračující rozvoj platforem pro vysílání přímo do domácností v celém regionu. Region Evropa vykázal růst 1,4 % při konstantních směnných kurzech, bez započtení analogového vysílání došlo k působivému růstu o 6,3 %. Region Severní Amerika vykázal pokles tržeb o 2,9 % při konstantních směnných kurzech, který odrážel zejména tržby vykázané v roce 2012 u služeb spojených s hostingem transpondérů Ka-band družice SES-3, a celoroční dopad omezení hostingu u družice AMC-16.

Provozní náklady byly i nadále pod přísnou kontrolou, díky čemuž EBITDA dosáhla výše 1.364,7 milionu euro. Marže EBITDA činila 73,3 %, což je nepatrně lepší výsledek než marže 73,1 % za rok 2012, bez započtení analogového vysílání. Marže u infrastruktury vzrostla na 83,3 % (za rok 2012 bez započtení analogového vysílání činila 83,0 %), také vzrostla marže u služeb na 17,1 % (v roce 2012 činila 14,9 %) a odráží tak výhody racionalizace provozu, poskytování služeb v masovém měřítku a řízení nákladů.

Položka odpisů a amortizace byla o 7,7 % nižší než v předchozím roce, dosáhla 513,5 milionu euro. Odpisy ve výši 466,5 milionu euro byly nižší zejména díky absenci položky týkající se ztráty u družice AMC-16 uplatněné v roce 2012. Položka amortizace ve výši 47,0 milionu euro vzrostla oproti roku 2012 o 16 %. Související provozní zisk vzrostl o 7,7 % na 851,2 milionu euro.

Položka čisté finanční náklady ve výši 173,5 milionu euro vzrostla oproti předchozímu roku o 2,3 %, zejména díky nižšímu kapitalizovanému úroku. Čisté úrokové náklady se snížily o 5,4 % díky výhodným sazbám získaných u nových úvěrů.

Daňové náklady společnosti činily 87,5 milionu euro (v roce 2012 byla uhrazena daň z příjmu ve výši 42,2 milionu euro), což představuje platnou sazbu daně ve výši 12,9 %. Upozorňujeme, že do daňových nákladů za rok 2012 se příznivě promítlo zrušení daňových povinností v celkové výši 107,9 milionu euro.

Podíl na ztrátě sesterských firem činil 21,7 milionu euro (v roce 2012 činil 14,0 milionu euro), zejména z důvodu 47% podílu společnosti SES ve firmě O3b Networks. Podíl na ztrátě zmírnil zisk ve výši 12,4 milionu euro z prodeje 50% podílu společnosti ve firmě Solaris Mobile.

Tyto položky představují největší rozdíly oproti předchozímu roku a způsobily, že čistý zisk za rok 2013 dosáhl 566,5 milionu euro, ve srovnání s 648,8 milionu euro v roce 2012.

K 31. prosinci činil poměr čistého dluhu/EBITDA naší společnosti 2,79 (za rok 2012 to bylo 2,96).

Ke konci roku 2013 činil objem plně krytých evidovaných smluv 7,5 miliardy euro, což je při konstantních směnných kurzech dosavadní maximum, které odráží nově uzavřené smlouvy a prodloužené smlouvy podepsané v průběhu roku.

Za rok 2013 byla navržena dividenda na akcii kategorie A ve výši 1,07 euro (v roce 2012 činila 0,97 euro).

Stáhněte si úplnou zprávu ve formátu PDF

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:
Marek Němec
PRAM Consulting
+420 224 913 004
marek.nemec@pram.cz

Jsme i na sociálních sítích:
Twitter: https://twitter.com/SES_Satellites
Facebook: www.facebook.com/ASTRA.CZSK
YouTube: www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog: http://en.ses.com/4243715/blog

 

O skupině SES
Skupina SES je předním světovým provozovatelem satelitů; v současnosti provozuje 55 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele obsahu Internetu (ICP) a poskytovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele mobilních a pevných sítí a pro soukromé i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a špičkové vysílání. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Skupina SES (kód na burzách NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní podíly ve společnostech Ciel (Kanada) a QuetzSat (Mexiko) a dále strategický podíl v nově vzniklé firmě O3b Networks, která se zaměřuje na satelitní infrastrukturu. Další informace lze nalézt na www.ses.com.