FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2014

08 Kvě 2014

Luxemburk, 9. května 2014 – Společnost SES S.A. (pařížská a lucemburská burza NYSE Euronext: SESG) oznámila finanční výsledky za první tři měsíce tohoto roku končící dnem 31. března 2014.


HLAVNÍ FINANČNÍ VÝSLEDKY: Silný růst tržeb a EBITDA

Růst v prvním čtvrtletí 2014
Porovnání se stejným obdobím v předchozím roce

Vykázané

Při konstantních směnných kurzech

Tržby

+5,6 %

+8,0 %

EBITDA

+7,4 %

+9,3 %

 

 • Tržby za první čtvrtletí 2014 – 465,6 milionu euro (v prvním čtvrtletí 2013: 440,8 milionu euro)
  • Růst 8,0 % při konstantních směnných kurzech v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce
 • EBITDA za první čtvrtletí 2014 – 345,0 milionů euro (v prvním čtvrtletí 2013: 321,2 milionu euro)
  • Růst 9,3 % při konstantních směnných kurzech v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce
  • Marže EBITDA na úrovni 74,1 % (v prvním čtvrtletí 2013: vykázaná úroveň 72,9 %)
 • Zisk skupiny za první čtvrtletí 2014 – 150,2 milionu euro (v prvním čtvrtletí 2013: 141,5 milionu euro)
 • Plně kryté nasmlouvané objednávky ve výši 7,4 miliardy euro ke konci března 2014
 • Podíl čistého dluhu k EBITDA na úrovni 2,66 (k 31. prosinci 2013: na úrovni 2,79)

 

Karim Michel Sabbagh, prezident a CEO společnosti SES, prohlásil:

„Společnost SES dosáhla v průběhu prvního čtvrtletí 2014 značného pokroku, který vyplynul z investic v regionech s potenciálem vysokého růstu a z včasné implementace inovativních řešení v rámci nových aplikací, služeb a satelitní technologie. Základem našeho podnikání je video obsah, přičemž se zaměřujeme i na rychlejší vývoj v oblastech jeho dalšího využití. Na růstu tržeb se v  tomto období podepsal zejména mezinárodní segment, ostrý provoz družice SES-6 i prodej kapacity společnosti Eutelsat v důsledku urovnání sporu v lednu. Současně udržujeme pozitivní růst i na vyspělých trzích, zejména v Evropě.

V prvním čtvrtletí jsme uvedli do provozu družice ASTRA 2E a SES-8, úspěšně jsme vypustili družici ASTRA 5B, která je momentálně ve fázi testování na oběžné dráze, a rovněž jsme oznámili pořízení družice SES-10, která nám umožní využít další obchodní příležitosti v Latinské Americe. Družice jsou významnou a důležitou investicí do našeho budoucího růstu. 

Kombinace silných finančních výsledků, lepšího financování prostřednictvím obnovy našeho revolvingového úvěru v lednu a vydání dluhopisů (v amerických dolarech) v březnu tohoto roku představuje pevný základ pro rok 2014 a podporuje budoucí růst společnosti SES.“

 

Finanční zpráva: Růst zejména díky evropským a mezinárodním segmentům

 •  Tržby vzrostly o 8,0 % při konstantních směnných kurzech
 • EBITDA vzrostla o 9,3 % při konstantních směnných kurzech
 • Provozní zisk vzrostl o 13,1 % při konstantních směnných kurzech

 Vykázané tržby dosáhly v prvním čtvrtletí 465,6 milionu euro, což představovalo růst o 24,8 milionu euro (o 5,6 %) v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, resp. o 8,0 % při konstantních směnných kurzech. Organický infrastrukturní růst na evropských a mezinárodních trzích, silné finanční výsledky plynoucí z poskytovaných služeb v Evropě i prodej satelitní kapacity společnosti Eutelsat na základě dosažené dohody podepsané v lednu tohoto roku přispěli k růstu evropského segmentu o 12,8 %. Mezinárodní segment vzrostl o 11,8 %, zejména díky nové satelitní kapacitě pro Latinskou Ameriku zajištěné přes družici SES-6.

Zvýšené provozní náklady dosáhly úroveň 5,2 milionu euro při konstantních směnných kurzech, růst tržeb se ve velké míře odrazil na EBITDA (345,0 milionu euro), která se zvýšila o 29,2 milionu euro v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, resp. o 9,3 % při konstantních směnných kurzech. Marže EBITDA skupiny se v prvním čtvrtletí zlepšila na 74,1 %, ve stejném období minulého roku dosahovala úrovně 73,2 %. Marže u infrastruktury zůstala na úrovni nad 83 % a marže u služeb vzrostla na 13,8 % (z 13,4 % v roce 2013). Hlavním faktorem zlepšení marže skupiny byly aktivity na straně služeb, kde se podařilo dosáhnout vyšší míry využití vlastní kapacity družic společnosti SES dostupné na transpondérech, čímž se snížila míra nákladů třetích stran.

Provozní zisk dosáhl v prvním čtvrtletí 2014 výše 219,4 milionu euro, což je vykázané zvýšení o 11,3%, resp. o 13,1 % při konstantních směnných kurzech.

Čisté finanční poplatky byly vyšší o 7,2 milionu euro v porovnání s minulým rokem a dosáhly úrovně 36,7 milionu euro, zejména v důsledku snížení kurzových zisků a vlivu nižší úrovně satelitních kapitálových výdajů na kapitalizaci úroků. Vážený průměr úrokové sazby skupiny (bez zahrnutí nákladů při vzniku úvěru a poplatků ze závazků) zůstal mírně pod 4 %, zatímco celková splatnost dluhů se zvýšila z 6,4 na 8 let.

Daň ze zisku skupiny představovala 27,2 milionu euro (v prvním čtvrtletí 2013: 21,3 milionu euro), což představuje platnou daňovou sazbu ve výši 14,9 % (v prvním čtvrtletí 2013: 12,7 %), která je v souladu s vymezeným rozmezím na celý rok stanoveném mezi 13 % – 18 %.

Podíl na ztrátě týkající se společníků dosáhl výše 4,9 milionu euro (v prvním čtvrtletí 2013: 4,6 milionu euro), primárně se týkal podílu společnosti SES ve společnosti O3b Networks.

Zmíněné položky představovaly primární rozdíl oproti prvnímu čtvrtletí 2013. Čistý zisk v prvním čtvrtletí 2014 dosáhl výše 150,2 milionu euro, přičemž se jedná o nárůst o 6,1 % v porovnání se 141,5 milionu euro dosaženými v prvním čtvrtletí 2013.

Rozšiřování a využití flotily družic: Udržitelný rozvoj, růst využívání kapacity

 • Byla uvedena do provozu družice SES-8
 • Byla uvedena do provozu družice ASTRA 2E
 • 22. března byla vypuštěna do vesmíru družice ASTRA 5B, v současnosti probíhá testování na oběžné dráze
 • Dostupná kapacita transpondérů se zvýšila o 5,5 %
 • Využití kapacity transpondérů se zvýšilo o 1,6 %

Významnými událostmi v rozšiřování flotily družic bylo zejména ukončení testovací fáze a následné uvedení do provozu dvou družic – ASTRA 2E koncem ledna a SES-8 začátkem února.

Dostupná kapacita transpondérů se zvýšila o 5,5 % v porovnání s obdobím končícím 31. března 2013 (z 1 436 na 1 515), přičemž čisté využití kapacity vzrostlo o 1,6 % (z 1 081 na 1 098). Míra využití flotily družic skupiny dosáhla k 31. březnu 2014 úrovně 72,5 %.

Využití v Evropě

Ukončení provozu družice ASTRA 1F v třetím čtvrtletí 2013, kterou využívala společnost Gazprom, zkresluje meziroční srovnání, poněvadž v údajích za první čtvrtletí 2013 je stále započítáno 16 dostupných/využívaných transpondérů. Dostupná satelitní kapacita se v porovnání s prvním čtvrtletím 2013 zvýšila v absolutních číslech o 2 transpondéry, přičemž nová kapacita na orbitální pozici 28.2/28.5° východně kompenzuje absenci 16 transpondérů družice ASTRA 1F. Čisté využití kapacity se zvýšilo o jeden transpondér, přičemž absence družice ASTRA 1F (a jejích 16 transpondérů) kompenzoval pozitivní vývoj na orbitálních pozicích 19,2E, 5E a dalších evropských orbitálních pozicích. Celková míra využití v tomto regiónu dosáhla úrovně 80,4 % ke konci prvního čtvrtletí 2014. Průměrné tržby na jeden využitý transpondér zůstaly na trzích, kde se využívají, stabilní.

Úplná zpráva o finančních výsledcích za období prvního čtvrtletí 2014 je k dispozici zde.

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:
Marek Němec
PRAM Consulting
+420 224 913 004
marek.nemec@pram.cz

 

Jsme i na sociálních sítích:
Twitter: https://twitter.com/SES_Satellites
Facebook: www.facebook.com/ASTRA.CZSK
YouTube: www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog: http://en.ses.com/4243715/blog

 

O skupině SES

Skupina SES je předním světovým provozovatelem satelitů; v současnosti provozuje 55 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele obsahu Internetu (ICP) a poskytovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele mobilních a pevných sítí a pro soukromé i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a špičkové vysílání. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Skupina SES (kód na burzách NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní podíly ve společnostech Ciel (Kanada) a QuetzSat (Mexiko) a dále strategický podíl v nově vzniklé firmě O3b Networks, která se zaměřuje na satelitní infrastrukturu. Další informace lze nalézt na www.ses.com.