SILNÝ RŮST V PRVNÍM POLOLETÍ

24 Čvc 2014

Lucemburk 25. 7. 2014 –SES S. A., přední mezinárodní provozovatel družic (pařížská a lucemburská burza NYSE Euronext:SESG), uveřejňuje své finanční výsledky za 1. pololetí končící 30. 6. 2014.

DŮLEŽITÉ FINANČNÍ INFORMACE

Růst v 1. pololetí 2014

ve srovnání s předchozím rokem

Vykázané

Při konstantních směnných kurzech

Příjmy

3,1%

6,3%

EBITDA

4,8%

7,4%

 •  Příjmy za 1. pololetí ve výši 938,9 milionu euro (2013:910,5 milionu euro)
  • Nárůst o 6,3 % oproti minulému roku, při konstantních směnných kurzech („konstantní SK“)[1]
 • EBITDA za 1. pololetí ve výši 693,8 milionu euro (2013:662,0 milionu euro)
  • Nárůst o 7,4 % oproti minulému roku, při konstantních SK
  • Marže EBITDA činila 73,9 % (v roce 2013 byla vykázána ve výši 72,7 %)
 • Provozní zisk vzrostl na 437,5 milionu euro, což představuje nárůst o 9,4 %, při konstantních SK
 • Zisk skupiny za 1. pololetí vzrostl o 8,5 % na 290,9 milionu euro (2013: 268,0 milionu euro)
 • Objem evidovaných smluv ke konci června 2014 činil 7,2 miliardy euro
 • Poměr konečného čistého dluhu / EBITDA dosáhl 2,85 (k 30. 6. 2013 činil 3,07)

 

Karim Michel Sabbagh, prezident a generální ředitel společnosti, uvedl:

 „Úspěšný rozvoj společnosti SES a realizace jejího plánu pro rok 2014 vedly k dobrým hospodářským výsledkům v 1. pololetí, které potvrzují správnost naší strategie zaměřit se na cílové regiony a vertikální segmenty trhu.Našim základním předmětem podnikání zůstávají přenosy videa.Segmenty Evropa a Mezinárodní vykázaly silný růst, segment Severní Amerika byl stále ovlivněn neschválením státního rozpočtu v USA.I nadále bude využíváno finanční řízení pro rok 2014.

Ve sledovaném období byly uvedeny do provozu tři družice, čímž se dále rozšířily naše kapacity v Evropě, na Středním východě, v Severní Africe a v asijsko-pacifické oblasti.Jsou konstruovány čtyři další družice, mezi něž patří nově oznámená hybridní družice SES-12 určená pro asijsko-pacifickou oblast, která bude využívat dvě inovace – vysokokapacitní družicový systém (tzv. HTS) a plně elektrický provoz.Uvedené programy, které jsou součástí našeho střednědobého plánu kapitálových výdajů, naši společnost dále odliší od konkurence na rozvíjejících se trzích, na které se zaměřujeme.

Dne 10. 7. 2014 O3b Networks, satelitní společnost budující „optickou síť na obloze“, ve které SES vlastní významný podíl, úspěšně vypustila na oběžnou dráhu druhou skupinu čtyř družic.Po dokončení orbitálních testů společnost O3b nabídne kompletní sortiment komerčních služeb.Těšíme se, až O3b začne úspěšně prodávat své produkty zákazníkům na světových trzích, kde dosud byla jen omezená nabídka satelitních služeb.

 

1. PŘEHLED FINANČNÍCH ÚDAJŮ:Růst díky segmentům Evropa a Mezinárodní

 •  Příjmy vzrostly o 6,3 %, při konstantních SK
 • EBITDA vzrostla o 7,4 %, při konstantních SK
 • Provozní zisk se zvýšil o 9,4 %, při konstantních SK

Vykázané příjmy za 1. pololetí ve výši 938,9 milionu euro vzrostly o 28,4 milionu euro (nárůst o 3,1 %), ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 55,5 milionu euro (nárůst o 6,3 %), při konstantních směnných kurzech.

Hlavní provozní výdaje společnosti SES zůstávají meziročně stabilní – vzrostly o 8 milionů euro (nárůst o 3,4 %), což primárně odráží náklady prodeje spojené s rozšířením příjmů ze segmentu Služby a jednorázové výdaje. EBITDA vzrostla o 7,4 %, při konstantních SK a odráží tak růst příjmů.

Provozní zisk činil 437,5 milionu euro, což představuje vykázaný nárůst o 7,1 %, při konstantních SK se jedná o nárůst 9,4 %.

 

2. ROZVOJ A VYUŽITÍ FLOTILY DRUŽIC:Pokračuje modernizace flotily družic

 •  V únoru byly uvedeny do provozu družice SES-8 a ASTRA 2E
 • Na oběžnou dráhu byla vynesena družice ASTRA 5B, uvedena do provozu byla počátkem června
 • Dostupná kapacitatranspondérů vzrostla o 6,5 %
 • Využitá kapacita transpondérů vzrostla o 2,4 %

 

Významnými událostmi z hlediska rozvoje flotily družic bylo dokončení orbitálních testů a následné uvedení do provozu družic ASTRA 2E a SES-8 počátkem února 2014.V březnu byla vypuštěna družice ASTRA 5B apo úspěšném testování na oběžné dráze byla počátkem června uvedena do provozu.

Dostupná kapacita transpondérů v porovnání se stavem k 30. 6. 2013 vzrostla o 6,5 %, tj. ze 1436 na 1530, přičemž čistá využitá kapacita vzrostla o 2,4 %, tj. ze 1084 na 1110 transpondérů.K 30. 6. 2014 dosáhla míra využití naší flotily družic 72,5 %.

 

Plánované starty družic

SES v současnosti vyvíjí čtyři nové družice.Z důvodu anomálie, která ovlivnila předchozí start nosné rakety Proton, v současnosti probíhá kontrola možných selhání; start družice ASTRA 2G se očekává ve 4. čtvrtletí 2014.

Družice

Datum

Nosná raketa

Orbitální pozice

Trh

ASTRA 2G

4. čtvrt. 2014

Proton

28,2/28,5°vých.

Velká Británie a Irsko / EMEA

SES-9

1. pol. 2015

Falcon 9

108,2° vých.

Asie a Pacifik

SES-10

2. pol. 2016

Falcon 9

67° záp.

Latinská Amerika

SES-12

4. čtvrt. 2017

TBD

95° vých.

Asie a Pacifik

 

 3. SEGMENTY PODLE GEOGRAFICKÝCH TRHŮ:Další zvýšení globálního pokrytí

 Evropa

Příjmy v segmentu Evropa vzrostly o 13,7 % na 514,7 milionu euro, při konstantních SK, díky novým smlouvám o využití družicových kapacit, které byly v roce 2013 podepsány se zákazníky, mezi něž patří např. Sky Deutschland, příznivému vývoji prodeje služby HD+ v Německu a nově uzavřeným obchodům v 1. pololetí.

Vysílání v kvalitě Ultra HD se soustavně blíží komerčnímu nasazení –SES a vybranízákazníci úspěšně provedli zkušební vysílání.Ve 2. čtvrtletí Sky Deutschland provedla zkoušky živého vysílání přes družice SES, jejichž součástí byloprvní vysílání fotbalového zápasu v kvalitě Ultra HD pro koncová zařízení na světě; společnost Oi provedla obdobné zkušební vysílání v Brazílii a Eurovision otestovala celosvětové vysílání v Ultra HD ze světového poháru FIFA World Cup 2014.

Do příjmů za 1. pololetí 2014 se významně promítl prodej kapacit na pozici 28,5° východně společnosti Eutelsat.Prodej osmi transpondérů společnosti Eutelsat je součástí komplexní smlouvy podepsané v únoru 2014.

Významné obchodní události ve sledovaném období zahrnovaly uzavření smlouvy s rakouskou televizní stanicí ORF, která si zakoupila třetí transpondér pro televizní vysílání v HD kvalitě.Byla uzavřena nová smlouva se společností SIS Live, která bude využívat kapacitu transpondérů Ka-band družice ASTRA 1L ke sběru satelitních zpráv. Společnost NBC si vybrala SES k zajištění nepravidelné kapacity pro zpravodajské pokrytí zimních olympijských her v Soči.TowerCom, slovenský telekomunikační operátor a provozovatel televizního vysílání, prodloužil smlouvu o využití kapacit družice ASTRA 3B na pozici 23,5° východně.BBC zakoupila další kapacitu na pozici 28,2° východně za účelem pokrytí tenisového turnaje ve Wimbledonu, festivalu ve Glastonbury a Her britského společenství národů.

Světový pohár FIFA World Cup 2014 významně zvýšil poptávku po satelitních kapacitách k pokrytí fotbalových utkání na 12 různých místech po celé Brazílii.Družice společnosti SES odvysílaly více než 39 000 hodin přenosů při využití více než 450 MHz nepravidelné kapacity k vysílání ze světového poháru pro diváky po celé Severní Americe, Latinské Americe a Evropě.Družice NSS-806, SES-6 a NSS-7 zajistily přenosy video obsahu a distribuci přijímaných dat.Další družice společnosti SES a pozemní infrastruktura rozšířily vysílání do dalších regionů, včetně Asie, Austrálie a Středního východu.Družice AMC-9 společnosti SES byla použita pro vysílání v Mexiku a USA, významnou roli při vysílání ze šampionátu hrály také družice SES-1, SES-2, SES-4, SES-5, SES-6 a AMC-1.

V červnu 2014 byla uvedena do provozu družice ASTRA 5B.Tato družice se nachází na pozici 31,5° východně a je vybavena plnou sadou 40 transpondérů BSS Ku-band pro tuto orbitální pozici a dvěma transpondéry Ka-band.Významný zákazník v tomto regionu si již aktivoval navýšení kapacity.

Družice rovněž zajišťuje hosting systému EGNOS-2 pro pokrytí geostacionární navigací Evropské komise, který se připravuje ke spuštění.[1]Výraz “konstantní SK” jinými slovy znamená srovnávací údaje, které neutralizují kurzové změny a usnadňují tak porovnání hospodářských výsledků. Příjmy a provozní výdaje za rok 2013, které jsou uváděny pro srovnání, jsou upraveny tak, aby odrážely prodej společnosti Glocom v listopadu 2013.

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:
Marek Němec
PRAM Consulting
+420 224 913 004
marek.nemec@pram.cz

Jsme i na sociálních sítích:
Twitter: https://twitter.com/SES_Satellites
Facebook: www.facebook.com/ASTRA.CZSK
YouTube: www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog: http://en.ses.com/4243715/blog

 

O skupině SES

Skupina SES je předním světovým provozovatelem satelitů; v současnosti provozuje 55 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele obsahu Internetu (ICP) a poskytovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele mobilních a pevných sítí a pro soukromé i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a špičkové vysílání. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Skupina SES (kód na burzách NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní podíly ve společnostech Ciel (Kanada) a QuetzSat (Mexiko) a dále strategický podíl v nově vzniklé firmě O3b Networks, která se zaměřuje na satelitní infrastrukturu. Další informace lze nalézt na www.ses.com.