SES: FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2014

30 Říj 2014

Lucemburk 31. října 2014 – Společnost SES S.A. (pařížská a lucemburská burza NYSE Euronext: SESG) oznámila finanční výsledky za prvních devět měsíců a současně třetí čtvrtletí tohoto roku, které končí dne 30. září 2014.

 1. HLAVNÍ FINANČNÍ VÝSLEDKY

 Růst ve třetím čtvrtletí 2014

Srovnání se stejným obdobím předchozího roku

Vykázané

Při konstantních směnných kurzech

Tržby

+2,1 %

+4,7 %

EBITDA

+4,0 %

+6,0 %

 

Za 5,9% nárůst zisku skupiny se zasloužil růst tržeb a zlepšení marže EBITDA.

 •  Tržby ke konci třetího čtvrtletí 2014 – 1 406,6 milionu euro, nárůst o 4,7 % při konstantních směnných kurzech v porovnání se stejným obdobím předchozího roku
 • EBITDA ke konci třetího čtvrtletí 2014 – 1 049,7 milionu euro, nárůst o 6,0 % při konstantních směnných kurzech v porovnání se stejným obdobím předchozího roku
 • Zlepšení marže EBITDA na úroveň 74,6 % (2013: vykázaná úroveň 73,7 % při konstantních směnných kurzech)
 • Zisk skupiny ke konci třetího čtvrtletí 2014 se zvýšil o 5,9 % na 437,9 milionu euro
 • Úprava růstu tržeb pro fiskální rok 2014 na úroveň 4 %, úprava růstu EBITDA na úroveň 5 %
 • Očekávaná tříletá úroveň ukazatele CAGR pro tržby a EBITDA přibližně 4 %

 

Společnost SES stabilně udržuje dlouhodobý růst

 •  Rozšiřuje základní podnikání v oblasti DTH zajištěním práv ke dvěma novým orbitálním pozicím v Brazílii
 • Do konce roku 2017 má být vypuštěno až 5 nových družic, včetně 3 družic, které rozšíří pokrytí zemí v asijsko-pacifické oblasti a Latinské Americe
 • Rozvaha uzavřena s podílem čistého dluhu k EBITDA na úrovni 2,87x (třetí čtvrtletí 2013: na úrovni 3,01x)
  • Plně kryté nasmlouvané objednávky ve výši 7,3 miliardy euro
  • Krátkodobý dopad mají přetrvávající automatické rozpočtové škrty vlády ve Spojených státech amerických, zpožděné vypuštění družice ASTRA 2G a snížení výkonu družice AMC-16, tyto faktory jsou zohledněny v rámci ukazatele EBITDA

 

 Karim Michel Sabbagh, prezident a generální ředitel společnosti SES, uvádí:

„Ke konci třetího čtvrtletí zaznamenala společnost SES silný růst v západní Evropě i na mezinárodních trzích, k pozitivnímu výsledku přispěl také rozvoj na klíčových cílových trzích i v rámci obchodních vertikál. Pořízení družice SES-11, které jsme oznámili v září tohoto roku, rozšiřuje naše dlouhodobé strategické partnerství se společností EchoStar. Platforma HD+ dostupná v Německu právě oslavila 5. výročí od svého spuštění, přičemž tuto službu využívají již téměř 3 miliony domácností. Společnost O3b Networks, ve které má SES významný podíl, zahájila komerční provoz 1. září 2014 a je na dobré cestě koncem roku aktivovat většinu ze svých přibližně třiceti angažovaných klientů.

Našim cílem je dosáhnout růstu prostřednictvím komerčního využití družicové kapacity nedávno vypuštěných nejmodernějších družic v různých regionech a zároveň maximalizovat výhody, které vyplývají z naší silné finanční a provozní pozice. Z krátkodobého hlediska ovlivnily vývoj tržeb externí faktory. Náš soustavný cíl –optimalizovat provoz – se projevil zlepšením marže a znamenal silnou hodnotu EBITDA-u. Vzhledem k těmto externím faktorům jsme upravili také prognózy na celý fiskální rok 2014.

Společnost SES si v rámci svých hlavních obchodních aktivit udržuje stabilní postavení v mediálním prostředí i do budoucna. Vyplácí se naše strategie budovat silné orbitální pozice pro DTH služby a pomocí inovací neustále vytvářet nové příležitosti, kterými podporujeme náš dlouhodobý růst ziskovosti.“

 

2. PŘEHLED FINANČNÍCH VÝSLEDKŮ

 

Přehled finančních výsledků ke konci třetího čtvrtletí

 •  Tržby vzrostly o 4,7 % při konstantních směnných kurzech
 • EBITDA vzrostla o 6,0 % při konstantních směnných kurzech
 • Provozní zisk vzrostl o 6,5 % při konstantních směnných kurzech

 

Vykázané tržby dosáhly koncem třetího čtvrtletí výše 1 406,6 milionu euro, což představovalo růst o 2,1 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, resp. o 4,7 % při konstantních směnných kurzech. Klíčovým faktorem byl organický růst infrastruktury na evropských a mezinárodních trzích v kombinaci se silnými finančními výsledky dosaženými v oblasti poskytování služeb v Evropě. Prodej 8 transpondérů společnosti Eutelsat, který byl součástí komplexní dohody uzavřené v lednu 2014, se významně podílel na celkovém růstu v Evropě o 11,2 %, při konstantních směnných kurzech. Růst na mezinárodních trzích o 7,3 %, při konstantních směnných kurzech, odráží vysokou poptávku po nové satelitní kapacitě v těchto regionech.

Provozní náklady dosáhly úrovně 356,9 milionu euro, což představuje vykázaný pokles o 3,3 % (resp. nárůst o 1,2 % při konstantních směnných kurzech). Jejich výši ovlivnily zejména variabilní náklady spojené se zvýšenými tržbami ze služeb.

Vykázaná EBITDA vzrostla na 1 049,7 milionu euro, což představuje vykázaný nárůst o 4 % (resp. o 6,0 % při konstantních směnných kurzech), přičemž zvýšené tržby kompenzovaly limitované zvýšení variabilních nákladů. Celková marže EBITDA se zlepšila na úroveň 74,6 % (v roce 2013 při konstantních směnných kurzech dosáhla úrovně 73,7 %), což odráželo zlepšení jak na straně robustní marže u infrastruktury, tak i na straně dodatečných tržeb generovaných z provozu infrastruktury a služeb. Marže u infrastruktury dosáhla úrovně 84,2 % (v roce 2013 při konstantních směnných kurzech dosáhla úrovně 83,7 %) a agregovaná marže u služeb dosáhla úrovně 16,2 % (v roce 2013 při konstantních směnných kurzech dosáhla úrovně 16,3 %).

Vykázané odpisy a amortizace vzrostly v meziročním srovnání z 382,4 milionu euro na 393,2 milionu euro, což představovalo nárůst o 2,8 % (resp. o 5,1 % při konstantních směnných kurzech).

Provozní zisk se zvýšil z 626,9 milionu euro na 656,5 milionu euro, což představuje vykázaný nárůst o 4,7 %, resp. o 6,5 % při konstantních směnných kurzech.

Vykázané čisté finanční poplatky se snížily o 2,3 % na 124,5 milionu euro (v roce 2013: 127,4 milionu euro), což odráží činnosti spojené s refinancováním v letech 2013 a 2014, jakož i nižší cenové úpravy, které ve vyšší míře kompenzovaly redukci úrovně kapitalizovaných úroků v důsledku poklesu satelitních aktivit v oblasti pořizování kapacit.

Daňové poplatky vzrostly o 8,6 milionu euro na 75,2 milionu euro, což představovalo efektivní daňový podíl ve výši 14,1 % (v roce 2013: 13,3 %).

Podíl na ztrátě týkající se společníků dosáhl výše 17,2 milionu euro (v roce 2013: 18,7 milionu euro), primárně se vztahoval na podíl SES ve společnosti O3b Networks.

Čistý zisk připadající na akcionáře společnosti SES vzrostl ze 413,4 milionu euro na 437,9 milionu euro, což znamenalo nárůst o 5,9 % dle vykázané úrovně v porovnání se stejným obdobím roku 2013.

Podíl čistého dluhu k EBITDA byl k 30. září 2014 na úrovni 2,87x (30. září 2013: 3,01x).

Ke konci září byl stav plně krytých nasmlouvaných objednávek na úrovni 7,3 miliardy euro, což je přibližně čtyřnásobek tržeb skupiny v roce 2013.

 

3. Geografický tržní segment - Evropa

Tržby v rámci Evropy vzrostly o 11,2 % na 757,8 milionu euro při konstantních směnných kurzech, zejména díky novým smlouvám o využívání satelitní kapacity podepsaným se zákazníky ještě v roce 2013 (včetně firmy Sky Deutschland), příznivému vývoji platformy HD+ v Německu i novým obchodním příležitostem, které byly dohodnuty a nasmlouvány tento rok.

Významným přínosem růstu tržeb v prvním pololetí 2014 byl prodej 8 transpondérů společnosti Eutelsat na orbitální pozici 28,5 stupně východně, který byl součástí komplexní dohody podepsané v lednu 2014.

Realizace Ultra HD vysílání přes satelit byla prezentována během letošního veletrhu IBC v září, jednalo se o živé vysílání přes družice ASTRA na orbitální pozici 19,2 stupně východně. V rámci tohoto vysílání byla použita komprese HEVC, kdy byl obsah chráněn systémem podmíněného přístupu (CAS), přičemž televizní signál byl přijímán přímo na Ultra HD televizor od Samsungu. Jednalo se jen o jednu z ukázek, které uskutečnila společnost SES v rámci soutěže v telekomunikačním odvětví a která současně představila pokročilý vývoj různých částí ekosystému Ultra HD, který je předpokladem pro jeho úspěšné zařazení do nabídky pro koncového spotřebitele.

Společnost SES i nadále pokračuje v rozvoji podnikání v regionu střední a východní Evropy, kde se díky nově vypuštěné družici ASTRA 5B její nabídka významně rozšířila o nové satelitní kapacity.

Kompletní zpráva o finančních výsledcích společnosti SES k 30. září 2014 je k dispozici zde.

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:
Marek Němec
PRAM Consulting
+420 224 913 004
marek.nemec@pram.cz

Jsme i na sociálních sítích:
Twitter: https://twitter.com/SES_Satellites
Facebook: www.facebook.com/ASTRA.CZSK
YouTube: www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog: http://en.ses.com/4243715/blog

 

O skupině SES

Skupina SES je předním světovým provozovatelem satelitů; v současnosti provozuje více než 50 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele obsahu Internetu (ICP) a poskytovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele mobilních a pevných sítí a pro soukromé i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a špičkové vysílání. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Skupina SES (kód na burzách NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní podíly ve společnostech Ciel (Kanada) a QuetzSat (Mexiko) a dále strategický podíl v nově vzniklé firmě O3b Networks, která se zaměřuje na satelitní infrastrukturu. Další informace lze nalézt na www.ses.com.