SVĚTOVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ KONFERENCE 2015 ROZHODLA O TOM, ŽE SATELITNÍ SPEKTRUM JE PRO BUDOUCÍ VIZI GLOBÁLNÍ KONEKTIVITY KLÍČOVÉ

27 Lis 2015

Dlouhodobé poskytování inovativních satelitních služeb zaujímá klíčovou roli vedle bezdrátových a dalších doplňkových technologií

ŽENEVA, Švýcarsko – Světové vlády jasně potvrdily význam celé řady životně důležitých a nenahraditelných služeb, jež jsou dnes poskytovány prostřednictvím satelitů. Zároveň s tím se dohodly na jasném rámci pro budoucí přístup k satelitnímu spektru pro zajištění nejmodernějších satelitních komunikací. Toho se podařilo dosáhnout díky dohodě o vyhrazení a vytvoření nového dodatečného spektra pro pevná a mobilní řešení sloužící k zajištění celé řady video, televizních a datových služeb, pro rozšíření přístupu k Internetu a pro přemostění „digitální propasti“ pro miliardy lidí na celém světě.

Mezivládní rozhodnutí o podpoře satelitního spektra bylo přijato v závěru Mezinárodní Světové radiokomunikační konference (WRC) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), přičemž dohody dosažené zástupci jednotlivých zemí odrážejí komplexní strategii, v rámci které je unikátní nabídka služeb satelitní konektivity s vysokou hodnotou nedílnou součástí portfolia synergických technologií.

„WRC-15 byla celosvětovým obratem ve vnímání budoucí hodnoty satelitních služeb. Jak národní orgány jednotlivých zemí, tak předseda WRC, pan Festus Daudu – potvrdili svůj zájem na zajištění konektivity pro všechny,“ stojí ve společném prohlášení koalice asociací zastupujících satelitní odvětví.  „Tato rozhodnutí poskytují celému satelitnímu odvětví potřebnou stabilitu, díky které může plně využít své silné stránky a přispět k naplnění vize vyjádřené delegáty WRC.“

Mezi klíčová rozhodnutí přijatá v průběhu WRC patří:

L-pásmo:  WRC-15 se vyhnula identifikaci spektra pro L-pásmo, které používají poskytovatelé mobilních satelitních služeb po celém světě, pro IMT. V rámci konference bylo při IMT identifikováno pásmo 1427-1518 MHz, přičemž ITU-R byla požádána o stanovení technických opatření pro zajištění kompatibility s mobilními satelitními službami v sousedním pásmu (1518-1559 MHz).

C-pásmo: WRC-15 znovu potvrdila potřebu ochrany kritických pevných satelitních služeb (FSS) po celém světě v rámci tohoto jedinečného pásma.  Spodních 200 MHz downlink frekvencí v C-pásmu (3400-3600 MHz) je určeno pro IMT v ITU regionech 1 a 2; několik zemí z regionu 3 podepíše dodatek umožňující potenciální IMT využití těchto 200 MHz, zatímco naprostá většina regionu bude pokračovat v používání tohoto pásma bez jakékoliv změny. U pásma 3600-4200 MHz bylo přijato stanovisko „beze změn“, přičemž pouze v regionu 2 byl dohodnut dodatek zpřístupňující IMT pro několik zemí v pásmu 3600-3700 MHz.  Rozhodnutí „beze změn“ znamená, že jednotlivé země uznaly klíčovou roli a široké využití těchto frekvenčních pásem pro satelitní služby.  Všude, kde jsou IMT používány, budou přísně dodržována pravidla ochrany s ohledem na sousední země. Kromě toho konference zamítla návrh na přidělení uplink frekvencí (5925-6425 MHz) v C-pásmu pro IMT.

Ku-pásmo: Za účelem vyřešení nerovnováhy ve spektru pro Ku-pásmo bylo během WRC-15 identifikováno dodatečné spektrum pro FSS systémy v rozmezí 10-17 GHz.  Konference schválila alokaci pásma 13,4-13,65 GHz pro downlink v regionu 1 (EMEA).  Zároveň byla schválena alokace v pásmu 14,5-14,8 GHz v několika zemích světa.

Budoucí pásma pro 5G: Konference rozhodla, že do programu příští WRC-19, jejímž úkolem bude identifikace nových frekvenčních pásem pro budoucí IMT/5G, nebudou zahrnuta žádná globálně harmonizovaná pásma pro pevné satelitní služby, mobilní satelitní služby či služby satelitního vysílání v pásmech C, Ku nebo Ka. V rámci jednání mnozí zástupci ze všech světových regionů vyjádřili silný odpor k prověřování pásma Ka pro IMT/5G, čímž znovu potvrdili důvěru konference v myšlenku, že satelitní technologie jsou klíčovým hráčem v digitálním ekosystému budoucnosti.

ESIMs: Konference přijala nové předpisy usnadňující provoz pohyblivých pozemních stanic (Earth Stations in Motion – ESIMs) v části satelitního spektra v pásmu Ka (19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz).  Stanice ESIMs fungující v tomto pásmu poskytují širokopásmovou satelitní konektivitu mobilním terminálům, jako jsou plavidla či letouny.  Nové předpisy přijaté WRC-15 usnadní globální roaming takových terminálů a zároveň pomohou ochránit další služby a aplikace před rušením.

Ostatní: V průběhu WRC-15 bylo schváleno několik položek programu dalších konferencí, jež umožní další růst satelitního odvětví.  Byly schváleny studie pro WRC-19 týkající se dodatečného FSS spektra v pásmu 51,4-52,4 GHz.  Konference také schválila další body programu pro WRC-23 týkající se dodatečného satelitního spektra v pásmu 37,5-39,5 GHz.  Po žhavé debatě konference také přijala rozhodnutí, které otevírá cestu k povolení používání FSS spojů pro bezpilotní vzdušné systémy (Unmanned Aerial Systems - UAS).

 

Poznámka pro redaktory:

Autory této tiskové zprávy jsou Asia Pacific Satellite Communications Council (APSCC), Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA), EMEA Satellite Operators’ Association (ESOA), Global VSAT Forum (GVF), Interference Reduction Group (IRG), Satellite Industry Association (SIA), Society of Satellite Professionals International (SSPI), World Teleport Association (WTA), a další mezinárodní asociace satelitního odvětví.

Pro další informace navštivte: www.satellite-spectrum-initiative.com

 

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Aarti Holla Maini
EMEA Satellite Operators Association (ESOA)
Tel: +32(2) 550 3575
sg@esoa.net
www.esoa.net