FINANČNÍ VÝSLEDKY SES ZA CELÝ ROK 2015

25 Úno 2016

PŘÍJMY A ZISK PO ZDANĚNÍ VZROSTLY O 5 %, COŽ VYTVÁŘÍ ZÁKLADY UDRŽITELNÉHO RŮSTU

Lucemburk 26. 2. 2016 – společnost SES S.A. (pařížská burza NYSE Euronext a lucemburská burza: SESG) zveřejnila své finanční výsledky za rok končící 31. 12. 2015.

 

HLAVNÍ ÚDAJE ZA ROK 2015

Bylo dosaženo solidního růstu příjmů a zisku skupiny

 • Příjmy dosáhly 2.014,5 milionu eur, což v porovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 5,0 % (-3,2 % při konstantních směnných kurzech[1])
 • EBITDA ve výši 1 494,2 milionu eur v porovnání s předchozím rokem vzrostla o 4,6 % (-3,6 % při konstantních směnných kurzech)
 • Marže EBITDA činila 74,2 % (v roce 2014 činila 74,4 %); segment Infrastruktura i nadále vykazuje vysokou marži ve výši 84,0 % (v roce 2014 činila 84,4 %)
 • Zisk po zdanění vzrostl na 5,0 %, tj. 674,0 milionu eur
 • Čistý provozní tok hotovosti vzrostl na 17,0 %, tj. 1.450,6 milionu eur
 • Byla navržena dividenda na akcie kategorie A ve výši 1,30 eur, což v porovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 10 %

Cílená strategie zajišťuje silný růst příjmů ve třech ze čtyř tržních segmentů společnosti SES

 • Segment Video vzrostl o 2,2 %, při konstantních směnných kurzech; mimořádný růst HDTV o 18,3 % v porovnání s celým odvětvím (+12,9 %)
 • Segment Mobilita vzrostl o 24,5 %, při konstantních směnných kurzech; firmy Global Eagle Entertainment a KVH zdvojnásobily své stávající kapacity na družicích SES
 • Segment Státní instituce vzrostl o 3,3 %, při konstantních směnných kurzech; významné zakázky od americké vlády na hosting systémů a globální projekty vlád různých zemí
 • Segment Firmy poklesl o 19,2 %, při konstantních směnných kurzech; bez započtení prodloužení smluv o pronájmu družic AMC-15/AMC-16 a migrace systému ARSAT činil pokles 11,1 %

Vytváření základů udržitelného dlouhodobého růstu

 • Nejrozsáhlejší pokrytí vysíláním v HD kvalitě v tomto odvětví (30,7 %) a první příčka v komerčním vysílání v kvalitě UHD na osmi kanálech
 • Fúze firem RR Media a SES Platform Services vytvořila vůdčího mezinárodního poskytovatele globálních mediálních řešení
 • S firmami Gogo a Panasonic byly uzavřeny významné dlouhodobé smlouvy o zajištění připojení během letu
 • Kapacity pro rozvíjející se trhy byly rozšířeny o 21 %, celkové kapacity flotily družic vzrostly o 12 %
 • Globální platforma HTS zajistila kapacitu 36 GHz a významně tak podpořila růst datových přenosů
 • Flotila družic operátora O3b na střední oběžné dráze, kde tvoří „optickou síť na obloze“, vzrostla ze 12 na 20 družic a umožní tak uspokojit rychle rostoucí poptávku
 • Evidované smlouvy dosáhly významného objemu ve výši 7,4 miliardy eur (2014: 7,3 miliardy eur)

Karim Michel Sabbagh, prezident a generální ředitel společnosti, prohlásil: „Pokračující globalizace společnosti SES přispěla k 5% růstu vykázaných příjmů. Důraz na poskytování diferencovaných řešení zajistil růst příjmů ve třech ze čtyř tržních segmentů, které v současnosti tvoří globální předmět podnikání společnosti SES. Rovněž jsme posílili podnikání v segmentu Firmy. Segment Video dosáhl růstu na rozvinutých i nově vznikajících trzích a byl podpořen mimořádným růstem v oblasti HD vysílání společnosti SES, která jako první zahájila vysílání kanálů v kvalitě Ultra HD. Společnost SES rozšířila své dlouhodobé komerční vztahy s významnými globálními zákazníky v segmentech Firmy a Mobilita, např. firmami Global Eagle Entertainment a Airbus Defence and Space, především počátkem roku 2016 uzavřela s firmami Gogo a Panasonic dvě významné smlouvy o připojení během letu, které budou využívat novou kapacitu HTS na družicích SES-14 a SES-15. V segmentu Státní instituce společnost SES uzavřela dvě důležité smlouvy o hostingu systémů financovaných americkou vládou a rozšířila své globální služby určené státním institucím, včetně partnerství na projektu LuxGovSat a nedávno uzavřené smlouvy s Kanadou o využití většího počtu transpondérů.

Společnost SES investuje do nových funkcí, aby svým klíčovým zákazníkům nabídla rychle rostoucí příležitosti v oblastech globálního videa, firem nové generace, mobility a státní sféry. Tyto významné investice, společně se zájmem společnosti SES o operátora O3b, který zajišťuje jedinečné funkce pro segmenty Firmy, Mobilita a Státní instituce, vytvářejí základy udržitelného růstu. SES se snaží udržet progresivní dividendu, za rok 2015 navrhla její zvýšení o 10 %.“

PŘEHLED PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ

Diferencovaná strategie SES se zaměřuje na tři klíčové prvky:

 • Globalizaci (vytváření kapacit pro rychlé uspokojení rostoucí poptávky po globálních řešeních)
 • Vertikalizaci (cílený rozvoj diferencovaných kapacit ve čtyřech tržních segmentech)
 • Optimalizaci (utváření budoucí zákaznické zkušenosti a upevňování klíčové role družic v digitálním ekosystému)

Poskytováním diferencovaných globálních satelitních řešení špičkové úrovně se společnost SES snaží optimálně uspokojovat požadavky zákazníků čtyř hlavních tržních segmentů – Video, Firmy, Mobilita a Státní instituce. V rámci svého rozvoje společnost SES mění základ pro vykazování provozních výsledků – zaměřuje se na čtyři klíčové tržní segmenty, které v současnosti definují podnikání a strategii SES. Odkazujeme na analýzu příjmů podle geografických oblastí, která je součástí doplňkových informací na straně 11.

Během roku 2015 společnost SES prodloužila smlouvy o pronájmu kapacit a uzavřela nové smlouvy v objemu více než 1,5 miliardy eur, díky čemuž dosáhly nejvýznamnější, plně kryté evidované smlouvy se společností SES k 31. 12. 2015 objemu 7,4 miliardy eur (k 31. 12. 2014 činily 7,3 miliardy eur).

Video – 67 % příjmů skupiny (2014: 66 %)

 • Vykázané příjmy vzrostly o 7,5 % (nárůst o 2,2 %, při konstantních směnných kurzech), tj. 1.354,9 milionu eur
 • Počet HDTV kanálů vzrostl o 18,3 % na 2230 a zvýšil tak pokrytí vysíláním v HD kvalitě ze 28,9 % na 30,7 %.
 • Trh s televizním vysíláním v HD kvalitě vzrostl z 24,9 % na 25,8 % (největší podíl mezi satelitními operátory)
 • Více než 380 nových televizních kanálů (170 v HD kvalitě) bylo přidáno do nabídky na nových, rychle se rozvíjejících trzích
 • První komerční provoz vysílání v kvalitě Ultra HD – celosvětově nyní vysílá osm kanálů prostřednictvím družic SES

Významné technické know-how společnosti SES v oblasti prémiového videa přispělo k 11,3% nárůstu televizního vysílání přes družice SES – celkový počet televizních kanálů činil 7268. Tento nárůst výrazně předstihl ostatní satelitní operátory (u kterých činil 2,3 %) a dále tak posílil vůdčí pozici SES v tomto odvětví. SES je rovněž jedničkou v počtu televizních kanálů v HD kvalitě, jejichž počet vzrostl o 18,3 % na 2230; společnost SES dosáhla růstu jejich počtu ve všech regionech. Celkově lze říci, že téměř 60 % všech kanálů je nyní vysíláno v kompresním standardu MPEG-4.

Počet televizních kanálů v Evropě vzrostl o 9 % na téměř 2600, přičemž počet kanálů v HD kvalitě vzrostl o 26 % na 675. Ve sledovaném období SES uzavřela dlouhodobou smlouvu na vysílání bezplatné mezinárodní zpravodajské stanice BBC World News v HD kvalitě. V srpnu 2015 uzavřela stanice Deutsche Welle dlouhodobé smlouvy o pronájmu kapacit tří družic (ASTRA 4A, ASTRA 5B a SES-5) pro vysílání kanálů v němčině a angličtině ve východní Evropě a Africe. V prosinci 2015 provozovatel vysílání přímo do domácností a placené televize Viasat, kterého vlastní švédská skupina Modern Times Group zaměřená na média a zábavu, rozšířil svou smlouvu o pronájmu kapacit za účelem vysílání 230 kanálů v severských a baltských zemích prostřednictvím družic ASTRA 4A a SES-5. Pokračující poptávka po kvalitním obsahu rovněž zajistila 11% nárůst počtu placených uživatelů služby HD+, jejichž počet tak překročil 1,8 milionu.

V Severní Americe počet televizních kanálů v HD kvalitě přenášených družicemi SES vzrostl o 3 % na více než 1200 stanic. V říjnu 2015 firma Scripps Networks Interactive rozšířila svou distribuční platformu v Severní Americe a přenesla ji na dvě družice SES uprostřed orbitální dráhy nad Severní Amerikou, která pokrývá více než 100 milionů amerických domácností. Díky kompletní nabídce oblíbených stanic (včetně HGTV, DIY Network, Food Network a Travel Channel) firma Scripps Networks Interactive využívá celý transpondér v pásmu C družice SES-1 k vysílání obsahu v HD kvalitě a další transpondér v pásmu C družice SES-3 k distribuci obsahu v kvalitě SD.

Růst počtu kanálů byl obzvlášť patrný na rozvíjejících se trzích, kde společnost SES rozšiřuje svou nabídku videa. SES v současnosti přenáší 2900 televizních kanálů (40 % všech kanálů) více než 70 milionům domácnostem napříč rychle rostoucími trhy, mezi něž patří Latinská Amerika, asijsko-pacifická oblast, Střední východ a Afrika. Na konci roku 2014 to bylo přes 2300 kanálů, což představuje za jeden rok růst o 24 % a zdvojnásobení počtu televizních kanálů v kvalitě HD na více než 300.

V červnu roku 2015 si StarTimes zajistila dodatečnou kapacitu družice SES-5 k poskytování vylepšené televizní nabídky svým pěti milionům uživatelů v 26 zemích Afriky. Tato firma si následně zajistila služby firmy SES Platform Services (SES PS) ke směrování signálu, zpracování videa a nahrávání obsahu (tzv. uplink). SES dále uzavřela víceletou smlouvu s firmou Canal Holdings k distribuci své nabídky kanálů ve čtyřech různých jazykových verzích v Západní Africe přes družice ASTRA 2G a SES-5.

V Latinské Americe si firma Televisa v prosinci 2015 zajistila tři transpondéry v pásmu C družice AMC-9 k vysílání prémiových kanálů milionům domácností po celém Mexiku. Kombinace prémiového obsahu a pokračujících investic do koncových kabelových přijímačů dále posiluje nabídku video obsahu společnosti SES v Mexiku.

U technologie Ultra HD (UHD) byla společnost SES prvním satelitním operátorem, který uzavřel komerční smlouvy pro vysílání videa nové generace v tomto formátu. SES nyní vysílá osm komerčních kanálů v kvalitě Ultra HD – pearl.tv (první komerční evropský kanál v UHD), Fashion One 4K (první globální kanál v UHD na světě), Airtel 4K, Dish UHD Promo, High 4K TV, INSIGHT, NASA TV UHD a UHD-1; společnost dále uzavřela komerční smlouvu (v červenci 2015), v níž firmě Sky Deutschland zajistila dodatečnou kapacitu pro vysílání v Ultra HD.

Nabídka videa nové generace společnosti SES zahrnuje také distribuci diferencovaných doplňkových mediálních služeb lineárními i nelineárními kanály, které kdekoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení zajistí nejlepší diváckou zkušenost. Kombinací vzájemně se doplňujících výhod družic a pozemních sítí tato hybridní řešení umožní našim zákazníkům distribuovat obsah nejvyšší kvality nejširšímu počtu uživatelů nejhospodárnějším způsobem.

V září 2015 SES PS představila několik nových inovativních produktů, které pomohou vytvářet budoucí podobu distribuce videa napříč různými zařízeními. Jedním z nich byl FLUID HUB, který zajišťuje manažované cloudové služby na řadě video platforem. Tato služba již nyní podporuje více než 20 portálů videa na vyžádání (tzv. VOD) pro zákazníky, jakými jsou např. Fox International Channels Germany, Turner a kanál INSIGHT UHD. Produkt LIQUID VOD dále distribuuje obsah VOD přes družice v oblastech s nedostatečným pokrytím pozemními sítěmi a dodává prémiový obsah rostoucímu počtu uživatelů bez dodatečných nákladů na distribuci.

SES PS dnes oznámila uzavření smlouvy o fúzi firem RR Media a SES PS, která dá vzniknout přednímu celosvětovému poskytovateli mediálních řešení. RR Media zajišťuje služby rozšiřitelných, konvergovaných digitálních médií pro více než 1000 zákazníků po celém světě. Firma využívá optimalizovanou kombinaci družic, optických sítí a internetu k distribuci globálního obsahu divákům televizních stanic vysílaných na více různých platformách, dodává obsah pro více než 100 platforem videa na vyžádání (tzv. VOD) a poskytuje služby online videa a vysílání přímo do domácností (tzv. DTH).

Nově vzniklá firma nabídne stávajícím zákazníkům firem SES PS a RR Media úplnou kontinuitu služeb a jejich vylepšení díky využití několika pozic družic, rozsáhlé optické sítě a internetu. Společnost SES zaplatí za získání 100% podílu v RR Media částku 13,291 dolarů za akcii, která odpovídá hodnotě firmy ve výši 242 milionů dolarů. Akvizice bude financována ze stávajících zdrojů společnosti SES a podléhá schválení regulačními orgány (její dokončení se očekává na přelomu druhého a třetího čtvrtletí 2016).

Firmy - 15 % příjmů skupiny (2014: 17 %)

 • Vykázané příjmy klesly o 5,1 % (pokles o 19,2 %, při konstantních směnných kurzech), tj. 307,6 milionu eur
 • Příjmy za druhé pololetí 2015 se oproti prvnímu pololetí 2015 zlepšily
 • Posílily se dlouhodobé vztahy s významnými partnery, aby bylo možné uspokojit rostoucí globální požadavky
 • Příjmy od zákazníků první úrovně v segmentu Firmy vzrostly ze 36 % na 42 %

SES kombinuje globální pokrytí napříč různými spektry s inovativními řešeními využívajícími protokoly IP a spolehlivými systémy správy sítí za účelem podpory řady významných globálních klientů a poskytovatelů služeb. Globální infrastruktura SES v současnosti zajišťuje po celém světě více než jeden milion souběžných pevných připojení k internetu a zabezpečuje stabilní, vysoce kvalitní připojení.

V roce 2015 byly výhody většího zaměření společnosti SES na významné globální zákazníky kompenzovány výsledky kontraktů na prodloužení využití kapacit družic AMC-15/AMC-16 s firmou EchoStar a plánované migrace kapacit nasmlouvaných firmou ARSAT na její vlastní družici. Odmyslíme-li oba uvedené obchodní případy, příjmy poklesly o 11,1 % (při konstantních směnných kurzech); promítl se do nich dopad silnějšího dolaru na některé evropské zákazníky, kteří nakupují kapacitu družic v dolarech a fakturují své služby v místní měně. Společnost SES si tohoto trendu povšimla v prvním pololetí 2015, díky čemuž došlo v druhém pololetí 2015 ke zlepšení finančních výsledků.

V březnu 2015 firma Airbus Defence and Space uzavřela víceletou smlouvu o pronájmu několika transpondérů pro poskytování manažovaných služeb globální satelitní komunikace firemním zákazníkům v odvětví důlního průmyslu, energetiky a humanitární sféry.

Firma ITC Global si následně zajistila využití tří družic k nasazení výkonné firemní sítě pro významnou globální ropnou společnost, která na dálku řídí a monitoruje prakticky všechny fáze provozu svých zařízení, od průzkumných plavidel a ropných plošin po ropovody a rafinerie.

Následovala smlouva uzavřená s firmou X2nSat, kterou zdvojnásobila pronájem kapacit v pásmu Ku využívaných na družici SES-2. X2nSat využije dodatečnou kapacitu pro novou generaci vysokorychlostního připojení ST4GTM, které bude sloužit jako primární platforma zajišťující firmám kontinuitu provozu řady firemních aplikací a klíčových systémů.

V říjnu 2015 společnost SES uzavřela s firmou Softwire Digital Solutions víceletou smlouvu o pronájmu kapacit na družici NSS-10, která zajistí významné prostředky pro e-learning v oblastech Nigérie s nedostatečným připojením. SES následně oznámila uzavření víceleté smlouvy o pronájmu kapacit v pásmu Ku na družici NSS-12 firmou Intersat za účelem rozšíření nabídky internetových služeb ve východní Africe. SES Techcom Services a SOLARKIOSK AG dále navázaly dvouletou spolupráci k zajištění celosvětového internetového připojení vysoké kvality prostřednictvím družic pro oblasti s nedostatečným připojením, počínaje Afrikou.

SES Techcom Services poskytuje inovativní technické služby a satelitní řešení pro odvětví elektronické státní správy, zdravotních služeb a vzdělávání (tzv. e-government, e-health a e-ducation) a družicovou komunikaci při mimořádných událostech. V srpnu 2015 SES Techcom Services navázala spolupráci s lucemburskou firmou Post Telecom za účelem vývoje a spuštění satelitních a cloudových komunikačních řešení využívajících globální flotilu družic SES.

V únoru 2016 společnost SES představila službu Plus, svou novou satelitní datovou síť, která bude optimálně sloužit nové generaci globálních datových aplikací a potřeb. Síť kombinuje globální flotilu družic SES a budoucí globální vysokorychlostní satelitní platformu (HTS) s řešením „optické sítě na obloze“ s nízkou latencí operátora O3b Networks  a infrastrukturou pozemní sítě SES, jejíž dostupnost se stále rozšiřuje.

Společnost SES neustále spolupracuje se zákazníky a partnery na trhu, aby mohla nabízet nové možnosti připojení v segmentech Firmy, Mobilita a Státní instituce umožňující co nejlépe využívat řadu nových obchodních příležitostí. Prvním produktem služby Plus je Enterprise+ Broadband, který byl uveden na trh v pěti zemích Afriky, aby poskytovatelům služeb zajišťoval jednoduchou, cenově dostupnou a flexibilní platformu pro připojení k internetu. Produkt nabízí připojení o rychlosti až jeden gigabit za vteřinu (Gb/v) s 99,5% dostupností služby a umožňuje tak uspokojit datové požadavky firem a státních institucí.

Mobilita – 3 % příjmů skupiny (2014: 2 %)

 • Vykázané příjmy vzrostly o 47,4 % (nárůst o 24,5 %, při konstantních směnných kurzech), tj. 52,9 milionu eur
 • Rozšíření obchodního vztahu s firmou Global Eagle Entertainment u stávající flotily družic a budoucího využití kapacit HTS
 • V nedávné době byly uzavřeny významné dlouhodobé smlouvy s firmami Panasonic a Gogo o pronájmu dodatečných kapacit
 • SES v současnosti zajišťuje služby pro tři významné globální poskytovatele připojení na moři a ve vzduchu
 • Ve spolupráci s firmami KVH Industries a SkyStream došlo k rozvoji služeb SES pro využití na moři

SES i nadále rozšiřovala své investice a kapacity pro potřeby významných globálních poskytovatelů služeb, aby uživatelům zajistila prvotřídní služby a uspokojila rychle rostoucí poptávku pasažérů po připojení. V oblasti připojení na moři a ve vzduchu společnost SES vychází ze svých pevných komerčních vztahů s předními integrátory služeb – firmami Global Eagle Entertainment, Gogo a Panasonic. Flotila družic SES v současnosti zajišťuje služby připojení během letu až pro 2000 letadel ročně, která přepraví až 300 000 pasažérů aerolinek.

V březnu roku 2015 Global Eagle Entertainment (GEE) uzavřela významnou předběžnou smlouvu o využití kapacit rozšířeného svazku v pásmu Ku a HTS družic SES-12, SES-14 a SES-15, aby získala výhody kombinovaného pokrytí nad Severní a Jižní Amerikou, Atlantikem, západní Evropou, Středním východem a asijsko-pacifickou oblastí. GEE již využívá kapacity v pásmu Ku stávající flotily družic SES; v říjnu 2015 uzavřela nové víceleté smlouvy o využití více transpondérů k zajištění dodatečné šířky pásma u šestice družic SES, čímž dále rozšíří svou globální sít zajišťující připojení během letu a zdvojnásobí kapacitu využívanou na družicích SES.

V únoru 2016 společnost SES dále uzavřela významné smlouvy s firmami Panasonic a Gogo týkající se zajištění kapacit pro připojení k internetu. Firma Panasonic Avionics uzavřela dlouhodobou smlouvu o využití své dosud nejvyšší šířky pásma vysoce výkonného mnohasvazkového pokrytí HTS a kapacit rozšířeného svazku v pásmu Ku družic SES-14 a SES-15. Firma Gogo uzavřela smlouvu o zajištění satelitních kapacit v leteckém odvětví, která svým rozsahem nemá obdoby, aby uspokojila rostoucí poptávku po vysokorychlostním připojení během letu na leteckých trasách nad oběma Amerikami – zajistila si kapacity mnohasvazkového pokrytí a rozšířeného svazku na družicích SES-14 a SES-15.

V námořním odvětví firma KVH Industries uzavřela víceletou smlouvu (v  březnu 2015) o využití kapacit 36 MHz v pásmu Ku družice SES-4, aby uspokojila rostoucí poptávku po různých aplikacích pro komerční plavidla a mohla dodávat zpravodajství, sportovní přenosy, filmy, hudbu a televizní show přímo na luxusní státní i komerční plavidla. KVH již dříve využívala kapacity družice AMC-21. SkyStream FZ LLC dále prodloužila pronájem kapacit družice NSS-6 a zajistila si dodatečnou kapacitu družice NSS-12 pro nasazení sítí VSAT (Very Small Aperture Terminal) na Středním východě pro potřeby námořního využití a odvětví těžby ropy a plynu.

Státní instituce - 13 % příjmů skupiny (2014: 11 %)

 • Vykázané příjmy vzrostly o 18,8 % (nárůst o 3,3 %, při konstantních směnných kurzech), tj. 255,6 milionu eur
 • Bylo uzavřeno partnerství s firmou LuxGovSat a poskytnuta důležitá družice vyhrazená pro státní potřeby
 • Došlo k rozšíření globálního podnikání o nové zákazníky z řad státních institucí, včetně Kanady a Nigeru
 • Byly uzavřeny dvě důležité smlouvy o hostingu systémů financovaných americkou vládou

Společnost SES během roku 2015 pokračovala v rozvoji svého globálního podnikání v segmentu Státní instituce, zejména investicemi do firmy LuxGovSat, společného podniku SES a lucemburské vlády. V únoru 2015 firma LuxGovSat poskytla družici SES-16/GovSat-1 vyhrazenou pro vojenské frekvence (pásmo X a vojenské pásmo Ka) pro potřeby státních a jiných institucí nad Evropou, Středním východem a Afrikou. Lucemburská vláda si dále zajistila značnou část kapacit této družice, která bude poskytovat výkonné, plně směrovatelné svazky pro účely řady státních projektů. Program je optimálně navržen tak, aby byl lucemburským příspěvkem k evropské obraně, např. k projektu AGS (Alliance Ground Surveillance) Severoatlantické aliance.

V lednu 2016 společnost SES informovala o uzavření nové smlouvy s regionální samosprávou kanadského Kativiku týkající se zajištění satelitních služeb nad severním Québecem. Smlouva, která začne platit v druhém pololetí 2016, se týká 12 transpondérů družice SES-2, které budou zajišťovat klíčové komunikační funkce v pásmu C a které ztrojnásobí šířku pásma, která je v současnosti nad tímto regionem dostupná. SES rovněž uzavřela smlouvu o zajištění satelitních kapacit pro koncovou obrannou síť v Nigeru.

SES Government Solutions (SES GS) poskytuje služby široké škále amerických státních agentur a uzavřením řady nových důležitých smluv pokračovala ve více než 40leté spolupráci s americkou vládou.

V dubnu 2015 SES GS dohodla 14letou smlouvu s firmou Raytheon Integrated Defense Systems týkající se hostingu systémů na družici SES-15 pro potřeby americké agentury FAA (Federal Aviation Administration). Hosting systémů WAAS (Wide Area Augmentation Systems) zdokonalí globální navigační systém (GPS) zvýšením jeho přesnosti, integrity a dostupnosti. Smlouva zahrnuje zhotovení systémů pro hosting, jejich vynesení na oběžnou dráhu v družici SES-15 (plánované vypuštění v prvním pololetí 2017) a 11letý provoz na oběžné dráze. SES GS poté uzavřela smlouvu na vývoj a výstavbu dvou pozemních stanic pro odesílání dat, které budou sloužit další generaci sítě WAAS.

SES GS také uzavřela pětiletou smlouvu (v dubnu 2015) s Univerzitou Colorado týkající se hostingu systému financovaného NASA na družici SES-14. Projekt GOLD (Global-Scale Observations of the Limb and Disk) vědcům poprvé umožní analyzovat z geostacionární oběžné dráhy dopady sluneční aktivity na termosféru a ionosféru Země. Smlouva zahrnuje zhotovení systémů pro hosting, jejich vynesení na oběžnou dráhu v družici SES-14 (plánované vypuštění v druhém pololetí 2017) a dvouletý provoz na oběžné dráze, který bude možné vždy po roce prodlužovat.

K dalším zakázkám, které SES GS sjednala, patří roční úkolová objednávka (kterou bude možné čtyřikrát po sobě vždy po roce prodloužit) na zajištění kapacit v rozsahu 288 MHz (odpovídající osmi 36MHz transpondérům) v pásmu Ku pro vojenské síly rozmístěné v operační působnosti Ústředního velení USA (USCENTCOM).

Firma dále uzavřela jednoletou smlouvu o poskytování služeb a pozemního zařízení operátora O3b Networks agentuře NOAA (National Oceanic a Atmospheric Agency) na americké Samoe. Agentura NOAA tak bude moci rozšířit své vysokorychlostní připojení mimo pevninské USA a snadněji přinášet předpovědi počasí a jiné údaje většímu počtu uživatelů.

Operátor O3b Networks

V prvním roce svého provozu se operátor O3b Networks stal nejrychleji rostoucím satelitním operátorem v historii, z hlediska nasmlouvaných kapacit. V současnosti tento operátor poskytuje služby více než 40 zákazníkům ve 31 zemích a prostřednictvím flotily družic s mnohasvazkovým pokrytím a nízkou latencí na střední oběžné dráze, kde tvoří „optickou síť na obloze“, zajišťuje připojení k internetu.

O3b se již stal největším poskytovatelem připojení v Pacifiku a diverzifikoval svou globální přítomnost získáním nových zákazníků v Latinské Americe, Africe a na Středním východě. Jedná se o zákazníky zastoupené v tržních segmentech Firmy, Mobilita a Státní instituce, patří mezi ně firmy Axesat, Bharti Airtel, CNT, Presta Bist, RigNet, Skynet, SpeedCast International Limited, Telesom a americká agentura NOAA (National Oceanic and Atmospheric Agency).

Více než 50 % zákazníků navíc prodloužilo pronájem služeb tohoto operátora již během prvního roku komerčního provozu. Jsou mezi nimi firmy Digicel, Our Telekom, Palau National Communications Corporation, Palau Telecoms, Royal Caribbean Cruises a SpeedCast.

V prosinci 2015 operátor O3b uzavřel smlouvu o průběžném financování ve výši 460 milionů dolarů, které budou použity k zajištění budoucího růstu. O3b rozšíří svou flotilu družic ze 12 na 20, což bude představovat 67% nárůst celkové šířky pásma, aby uspokojil rostoucí poptávku po svém řešení mnohasvazkového pokrytí s nízkou latencí.

Poté, co se společnost SES zapojila do financování tohoto operátora, disponuje plně zředěným podílem ve výši 49 %. SES i nadále zkoumá možnosti, jak dosáhnout svého strategického cíle převzít kontrolu na operátorem O3b.

ROZVOJ A VYUŽITÍ FLOTILY DRUŽIC

K 31. 12. 2015 tvořilo globální flotilu družic SES 52 geostacionárních družic. Na střední oběžné dráze ji doplňuje 49% podíl SES v satelitním operátorovi O3b, jehož flotila 12 družic HTS zajišťuje další diferencované funkce pro optimální uspokojení požadavků na datové služby další generace (tzv. NGD).

Využití a provozuschopnost družic

K 31. 12. 2015 disponovala flotila družic SES 1502 dostupnými transpondéry (k 31. 12. 2014: 1534 dostupných transpondérů), z nichž bylo využíváno 1093 (k 31. 12. 2014: využíváno 1115 transpondérů).

Hlavním faktorem, který snížil počet transpondérů SES, byly úpravy pozic flotily družic, např. přesun družice NSS-7 ze stacionární na nakloněnou oběžnou dráhu (-74 dostupných transpondérů), a migrace kapacit sjednaných firmou ARSAT z družice AMC-6 na její družici ARSAT-1 (-16 dostupných transpondérů). Družice ARSAT-1 nyní na své orbitální pozici provozuje všechny sjednané kapacity v pásmu Ku pro Latinskou Ameriku, tyto frekvence nadále nemohou být provozovány na družici SES AMC-6. AMC-6 i nadále slouží pro potřeby Severní Ameriky.

Pokles výkonu v první polovině roku 2015 rovněž vedl k omezení počtu dostupných transpondérů družice NSS-6 o šest jednotek. Nenastaly žádné další události, které by ve sledovaném období ovlivnily komerčně dostupné kapacity flotily družic SES.

Uvedené úpravy pozic byly kompenzovány přidáním 64 dostupných transpondérů poté, kdy byla uvedena do provozu družice ASTRA 2G, došlo k úpravě pozice družice NSS-806 nad Latinskou Amerikou, která bude uspokojovat novou poptávku po video přenosech, a byla provedena další optimalizace flotily družic.

V ekvivalentu 36 MHz1

Dostupné transpondéry

Využité transpondéry

% využití

K 31. 12. 2014

1534

1115

72,7 %

Přesun družice NSS-7 na nakloněnou oběžnou dráhu

(74)

(28)

 

Migrace na družici ARSAT

(16)

(16)

 

Omezení dostupných kapacit družice NSS-6

(6)

-

 

Přírůstky ve flotile družic a čisté nově sjednané kontrakty v roce 2015

64

22

 

K 31. 12. 2015

1502

1093

72,8 %

1 Kromě družic na nakloněné oběžné dráze, u kterých jsou nižší sazby než při provozu na stacionární orbitě

Z toho plyne, že k 31. 12. 2015 činila míra využití flotily družic naší společnosti 72,8 % (k 31. 12. 2014: 72,7 %). U zmíněných tržních segmentů a na národních trzích využívajících naše služby zůstal průměrný výnos z každého využitého transpondéru stabilní.

Plánované starty družic

V období 2016-2017 společnost SES vypustí na oběžnou dráhu sedm nových družic. Těchto sedm družic zvýší dostupné kapacity o čistých 180 (36 MHz) transpondérů, jinými slovy o 12 % stávajících celkových dostupných kapacit, přičemž kapacity v segmentu Mezinárodní prodej vzrostou o 21 %. Tři z uvedených družic (SES-12, SES-14 a SES-15) budou rovněž disponovat celkem 36 GHz kapacit HTS, které odpovídají ekvivalentu přibližně 250 (36 MHz) transpondérů.

V prvním čtvrtletí 2016 je plánován start družice SES-9 na palubě nově vylepšené nosné rakety Falcon 9 firmy SpaceX. Aby minimalizovala dopad přesunu startu z konce loňského roku, firma SpaceX souhlasila se změnou mise. Pozměněná mise sníží dobu nutnou k přesunu družice SES-9 na svou orbitální pozici a dodrží tak původně plánovaný termín uvedení družice do provozu v třetím čtvrtletí roku 2016.

Družice

Region

Použití

Datum vypuštění

SES-91

Asie a Pacifik

Video, Firmy, Mobilita

První čtvrtletí 2016

SES-10

Latinská Amerika

Video, Firmy

2. pol. 2016

SES-11

Severní Amerika

Video

2. pol. 2016

SES-121

Asie a Pacifik

Video, Firmy, Mobilita

2. pol. 2017

SES-141

Latinská Amerika

Video, Firmy, Mobilita

2. pol. 2017

SES-151

Severní Amerika

Firmy, Mobilita, Státní instituce

 1. pol. 2017

SES-16/GovSat-12

Evropa / Střední východ a severní Afrika

Státní instituce

1. pol. 2017

1Družice SES-9, SES-12, SES-14 a SES-15 budou nasměrovány na oběžnou dráhu pomocí elektrického pohonu a uvedeny do provozu zpravidla 4­6 měsíců po startu

Pořízena firmou LuxGovSat

 

Zobrazit úplnou zprávu ve formátu PDF

 

 

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Mark Roberts
Investor Relations
Tel. +352 710 725 490
Mark.Roberts@ses.com

Markus Payer
Corporate Communications
Tel. +352 710 725 500
Markus.Payer@ses.com

 

Jsme i na sociálních sítích:
Facebook:     facebook.com/ASTRA.CZSK
Twitter:            twitter.com/SES_Satellites
YouTube:       youtube.com/SESVideoChannel
LinkedIn:       linkedin.com/company/ses
Blog:               ses.com/blog
SES studie:   ses.com/18681915/white-papers
SES galerie:   extranet.ses.com/18706236/pictures

 

O společnosti SES  

SES (Pařížská burza NYSE Euronext a Lucemburská burza: SESG) je předním světovým provozovatelem satelitů s flotilou více než 50 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele internetového obsahu (ICP) a internetových služeb (ISP), operátory mobilních a pevných sítí a pro obchodní i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a excelence v satelitním oboru. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

SES vlastní podíl ve společnosti O3b Networks, satelitní sítě nové generace kombinující dosah satelitu s rychlostí optických vláken. 

Další informace lze nalézt na cz.ses.com.