SES POTVRZUJE ZÁVAZEK K ROZVOJI A MANIFESTU 5G

SES podporuje úzkou spolupráci mezi hlavními zúčastněnými stranami s cílem umožnit digitalizaci evropské ekonomiky.

07 Čvc 2016

LUCEMBURK, 7. července 2016 – Společnost SES S.A. (Pařížská burza NYSE Euronext a Lucemburská burza: SESG) dnes oznámila svou podporu „5G manifestu pro včasné zavedení 5G v Evropě“. Tento dokument a doporučení klíčových hráčů daného průmyslového odvětví ohledně 5G budou projednány na setkání evropského komisaře Günthera H. Oettingera s CEO předních telekomunikačních a infrastrukturních společností v Bruselu. Cílem 5G manifestu je podpora efektivní interakce a spolupráce s vertikály průmyslu, tvorba ekosystémů jako výsledek rozsáhlých demonstrací systémů a vytvoření na investice orientovaného strategického rámce - sdružující klíčové účastníky k zajištění vedoucí postavení v oblasti digitálu pro Evropu v 5G i dále.

„SES pevně věří v potenciál Evropy stát se globálním lídrem v oblasti 5G, čímž by si kontinent zajistil hospodářský růst, udržitelnost a vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Synergie klíčových zainteresovaných stran je zásadní pro úspěšné zavedení 5G, a satelit je klíčovým stavebním kamenem pro globální, ziskový a inkluzivní nasazení 5G. Komunikační satelity tak budou hrát hlavní úlohu při zavádění a rozšiřování dostupnosti 5G,“ řekl Karim Michel Sabbagh, prezident a CEO společnosti SES. „Jako zakládající člen evropského 5G partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a jako jeden z hlavních přispěvatelů ke snaze průmyslu definovat akční plán 5G dnes opět potvrzujeme svou ochotu podpořit koordinované zavádění této pokročilé komunikační infrastruktury.“

Před plánovaným jednáním Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, řekl: „Velmi vítám 5G manifest a současné diskuse se skupinu špiček průmyslu, které nám pomůžou zaměřit se na klíčové stimuly k zajištění vedoucí postavení v 5G pro Evropu. Na podzim předložím akční plán 5G.“

Jakmile bude 5G nasazeno, stane se klíčovým motorem digitalizace evropské ekonomiky, pojímající různorodé komunikační potřeby průmyslových aplikací, jako je vysoká rychlost, nízká latence, odolnost a všudypřítomnost. Sítě 5G budou sloužit široké škále odvětví, zejména automobilovému průmyslu, dopravě, zdravotnictví, energetice, výrobě a mediálním a zábavním sektorům.

K poskytnutí globální a škálovatelné konektivity další generace SES investovala do geosynchronních satelitů s vysokou propustností a O3b satelitů na střední oběžné dráze. Kombinace vysoce výkonného celosvětového pokrytí geostacionárních satelitů a nízké latence družic na středním orbitu urychlí zavádění 5G.

Úplné znění 5G manifestu a další informace naleznete zde.

5G PPP studie “5G and Media & Entertainment” 5G tisková zpráva

“SES Strongly Advocates and Supports Future 5G Deployment in Europe”

5G PPP tisková zpráva “5G key to revolutionizing industry and society”

5G PPP brožura “5G empowering vertical industries”

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Marek Němec
PRAM Consulting
+420 603 459 205
marek.nemec@pram.cz

 

Jsme i na sociálních sítích:

Facebook:    http://www.facebook.com/ASTRA.CZSK
Twitter:         http://www.twitter.com/SES_Satellites
YouTube:      http://www.youtube.com/SESVideoChannel
LinkedIn:       http://www.linkedin.com/company/ses
Blog:             http://www.ses.com/blog
SES studie:  http://www.ses.com/18681915/white-papers
SES galerie: http://extranet.ses.com/18706236/pictures

 

O společnosti SES

SES (Pařížská burza NYSE Euronext a Lucemburská burza: SESG) je předním světovým provozovatelem satelitů s flotilou více než 50 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele internetového obsahu (ICP) a internetových služeb (ISP), operátory mobilních a pevných sítí a pro obchodní i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a excelence v satelitním oboru. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Nejnovější dceřiná společností SES, MX1, je jedním z předních poskytovatelů mediálních služeb a nabízí kompletní sadu inovativních služeb digitálního videa a médií. Díky podílu SES v O3b Networks, satelitní sítě nové generace kombinující dosah satelitu s rychlostí optických vláken, SES výrazně posiluje a rozšiřuje své existující video a datové schopnosti.

Další informace lze nalézt na http://cz.ses.com/.