SES ZVEŘEJNIL SVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2016

Globálními výsledky na cestě k rychlému růstu

29 Čvc 2016

Lucemburk, 29. července 2016 – SES S.A. (Pařížská burza NYSE Euronext a Lucemburská burza: SESG) reportuje své finanční výsledky za prvních šest měsíců roku 2016.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE

 • Příjmy ve výši 956,8 millionu eur klesly o 4,2 % (4,8 % při konstantních směnných kurzech)
 • EBITDA ve výši 699,8 milionu euro klesla o 5,4 % (5,8 % při konstantních směnných kurzech)
 • Marže EDITBA dosáhla 73,1 % (H1 2015: 74,1 %) a 73,5 % ve stejném rozsahu • Čistý zisk akcionářů dosáhl 227,3 milionu eur (H1 2015: 275,4 milionu eur)
 • Čistý provozní tok hotovosti dosáhl 566,8 milionu eur (H1 2015: 784,4 millionu eur)
 • Výrazné rezervy v oblasti smluv ve výši 7,3 milionu eur (H1 2015: 7,4 milionu)

 

Realizace diferencované strategie SES pomůže návratu k vysokému růstu

 • Rostoucí penetrace HD videa (32,7 %), 16 UHD kanálů a mezinárodních kanálů +11,1 % (meziroční nárůst)
 • Zajištění doposud největší kapacity zakázek letecké konektivity s Gogo a Panasonicem
 • Získání nové vládní zakázky v USA a obnovování i rozšiřování vládních zakázek jinde ve světě
 • Proměna podnikových řešení se zaměřením na poskytované služby a klíčové zákazníky
 • Urychlení nárůstu tržeb, které se očekává i ve 3. čtvrtletí 2016, a rozšíření globální kapacity s O3b Networks a MX1
 • 1,65 mld. eur na zajištění 100% vlastnictví O3b a urychlení důležité synergie
 • Vygenerování 750 milionů eur v ročních kumulativních příjmech z investic GEO/MEO do roku 2021

Karim Michel Sabbagh, prezident a generální ředitel společnosti, řekl: “Výsledky SES z první poloviny roku byly v souladu s očekáváním vedení, jelikož SES pokračoval v poskytování rozličných a celostních řešení významným zákazníkům, a nadále tak potvrzoval svou strategii.

SES je etablovanou společností a má předpoklady k udržitelnému a dlouhodobému růstu. SES globalizuje své podnikání a rozvíjí ta nejsilnější, škálovatelná a flexibilní řešení v rámci čtyř tržních segmentů. SES i nadále buduje vedoucí pozici na trhu v segmentu video a letecké konektivity. V rámci vládních řešení SES posiluje svou pozici díky novým a prodlouženým kontraktům s americkou vládou i expanzí s novými vládními zákazníky jinde ve světě.

V podnikových řešeních SES zvyšuje příjmy a těží ze spolupráce s globálními nebo regionálními zákazníky z poskytování služeb s přidanou hodnotou a síťových platforem. Přestože měnící se dynamika trhu způsobila krátkodobý protivítr v rovnováze těchto obchodů, ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu dojde k více než ke kompenzaci, jelikož SES pokračuje ve zdokonalování své globální sítě a poskytovaných řešení a produktů. Tato globální síť bude bez problémů kombinovat naše systémy GEO a MEO.

O3b rozšiřuje globální dosah společnosti SES a satelitních řešení, zesiluje její diferencované služby v segmentu dat a zvyšuje růstový profil SES, a to včetně oblasti podnikových řešení. Transakce, která vedla k 100% převzetí O3b, rozšiřuje firemní investiční portfolio a zrychluje plánovanou synergii. Růstem vlastního kapitálu a díky hybridním dluhopisům se společnosti SES při zachování stupně úvěrové investice (BBB/Baa2) a příslibu progresivní dividendové politiky podaří realizovat tuto důležitou operaci.“

 

PŘEHLED PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

Hodnota plně krytých evidovaných smluv společnosti SES je nadále silná a ke dni 30. června 2016 dosáhla 7,3 mld. EUR (k 30. červnu 2015 tento údaj činil 7,4 mld. EUR), přičemž k tomuto výsledku přispěly nové smlouvy i prodloužené smlouvy ve čtyřech hlavních vertikálních oblastech trhu společnosti SES.

 

Video: 70 % příjmů skupiny (k 1. pololetí roku 2015 tento údaj činil 66 %)

 • Vykázané příjmy vzrostly o 0,8 % (nárůst o 0,3 % při konstantních směnných kurzech) na částku 665,7 mil. EUR

 • Počet HDTV kanálů vzrostl o 12,1 % (meziročně) na 2 442, čímž se zvýšila míra pokrytí vysíláním v HD kvalitě z 30,4 % na 32,7 %

 • Počet komerčně provozovaných kanálů vysílajících v kvalitě Ultra HD vzrostl na 16, které nyní vysílají v Evropě a Severní Americe

 • Počet televizních kanálů na nových rozvíjejících se trzích vzrostl o 11,1 % (meziročně) na více než 2 850 televizních kanálů   

 

Srovnání příjmů za dané období bylo ovlivněno příspěvkem pravidelného příjmu ve 2. čtvrtletí 2015. Bez tohoto příspěvku se růst příjmů v sektoru Video (při konstantních směnných kurzech) zvyšuje z 0,3 % na 1,1 % ve srovnání s předchozím obdobím. Toto odráží růst v oblasti evropských videoslužeb a doplňkové příjmy plynoucí z rozvoje nových rezidenčních čtvrtí na nově vznikajících trzích. 

Společnost SES nadále těžila z přechodu ze standardního rozlišení (SD) na vysoké rozlišení (HD) u televizních kanálů. Z celkových 7 463 televizních kanálů vysílaných globální flotilou společnosti SES (k 30. červnu 2015 tento údaj činil 7 164), je 32,7 % vysíláno ve formátu HD (k 30. červnu 2015 tento údaj činil 30,4 %). To představuje nárůst počtu HDTV kanálů o 12,1 % (meziročně) na 2 442 HDTV kanálů. Ke dni 30. června 2016 je 60 % z celkového počtu televizních kanálů společnosti SES vysíláno ve formátu MPEG-4 (k 30. červnu 2015 tento údaj činil 54 %).  

Společnost SES rovněž rozšiřuje své portfolio komerčně vysílaných kanálů ve formátu Ultra HD (UHD). Ke dni 30. června 2016 společnost SES vysílá 16 komerčních televizních kanálů ve formátu UHD (k 30. červnu 2015 to nebyly žádné), a to včetně všech regionálních mutací. V lednu 2016 společnosti SES a Vivicast Media představily UHD-1 pro diváky severoamerických operátorů kabelové televize a telekomunikačních společností. Dále v květnu 2016 společnost SES oznámila smlouvu pro první sportovní kanál ve formátu Ultra HD na světě - Viasat Ultra HD. Tento nový kanál bude spuštěn ve Skandinávii v srpnu 2016 a vysílá celou řadu sportovních akcí včetně živého vyslání vybraných zápasů Ligy mistrů.

Důležitým faktorem růstu byla i expanze celosvětové obchodní činnosti společnosti SES v oblasti videa na rychle rostoucích nově vznikajících trzích. V Africe společnosti SES a K-NET podepsaly víceleté prodloužení smlouvy o další podpoře spouštění služeb přímého vysílání do domácností - Direct to Home (DTH) a digitálního terestrického televizního vysílání (DTT) v Ghaně. Od roku 2014 technické pokrytí službami společnosti SES v Ghaně vzrostlo o 18 % na dva miliony domácností s televizí a společnost SES nyní distribuuje videoobsah do více než 90 % ze všech domácností s televizí v zemi.

1. června 2016 byla do komerčního provozu uvedena družice SES-9, což vedlo ke zvýšení kapacity na klíčových trzích v Asii a Tichomoří. Tato družice, umístěná vedle SES-7 přibližně 108,2 stupňů východně, umožňuje společnosti SES dále rozšířit technické pokrytí a počet kanálů pro tuto významnou videooblast, která již dodává přes 600 televizních kanálů do více než 22 milionu domácností.

V květnu 2016 společnost SES oznámila uzavření víceleté smlouvy na více transpondérů s největším filipínským provozovatelem kabelové televize, společností Sky Cable, na kapacitu na družici SES-9 pro vysílání DTH. Nasmlouvaná kapacita umožní společnosti Sky Cable doplnit stávající nabídku kabelových služeb o novou celostátní službu DTH, která bude dostupná ve více než 250 městech a obcích.   

Společnost SES Platform Services (SES PS) i nadále získávala nové zakázky a prodlužovala smlouvy. Patří sem prodloužení víceleté smlouvy se společností Tele 5 na poskytování služeb distribuce videa. Navíc skupina FOX Network Group (FNG) Germany najala společnost SES PS na poskytování služeb správy obsahu a playout pro své čtyři placené televizní kanály – Fox, Nat Geo People, National Geographic Channel a Nat Geo Wild. Společnosti Tele 5 i FNG Germany používají produkt FLUID na správu mediálních aktiv (Media Asset Management) společnosti SES PS na poskytování služeb správy obsahu a dodávání pro lineární i nelineární (video na vyžádání) platformy.

V červenci 2016 dokončila společnost SES fúzi společností RR Media a SES PS. Kombinace těchto dvou úspěšných a vzájemně se doplňujících společností vytvoří předního světového poskytovatele mediálních řešení. Nová společnost s názvem MX1 vylepšuje a rozšiřuje možnosti společnosti SES při poskytování a zpeněžování široké škály videoslužeb v rámci lineárních i nelineárních platforem. Společnost MX1 nabídne globální síť a cloudové technologie na dodávání komplexního portfolia inovačních digitálních videořešení a mediálních řešení typu end-to-end. Nová spojená společnost již distribuuje více než 1 000 televizních kanálů, řídí vysílání (playout) 440 televizních kanálů a dodává syndikovaný obsah do více než 120 platforem pro video na vyžádání po celém světě.  

 

Podniková řešení (Enterprise): 12 % příjmů skupiny (k 1. pololetí roku 2015 tento údaj činil 15 %)

 • Vykázané příjmy ve výši 117,5 mil. EUR byly o 19,0 % nižší (pokles o 20,0 % při konstantních směnných kurzech)

 • Rostoucí podíl zákazníků první úrovně, včetně smluv se společnostmi Facebook a Telkom   

 • Změna pozice firemního segmentu s přidáním nových globálních řešení, např. O3b

 

Srovnání příjmů bylo ovlivněno příspěvkem za minulý rok z kapacity nasmlouvané společností ARSAT před plánovaným přechodem na vlastní družici a prodloužením smluv na kapacitu z roku 2015 se společnostmi EchoStar na AMC-15 a AMC-16. Bez těchto položek byly příjmy v segmentu firem o 16,3 % nižší (při konstantních směnných kurzech), což odráží dopad silnějšího amerického dolaru na menší a střední distributory kapacity, a to počínaje druhou polovinou roku 2015.  

75 % příjmů společnosti SES v segmentu firem pochází od hlavních světových a regionálních poskytovatelů služeb, telekomunikačních společností a mobilních operátorů i z aplikací vyžadujících pokrytí družicovým signálem se širokým svazkem. Patří mezi ně firemní sítě, firemní vysokorychlostní internet a zpracování transakcí (např. pro čerpací stanice a bankomaty), které společnost SES doplňuje poskytováním řízených služeb a síťových platforem na dodávání dalších řešení s přidanou hodnotou. 

V dubnu 2016 společnost SES získala smlouvu na podporu programu Express Wi-Fi společnosti Facebook v subsaharské Africe. Společnost SES poskytuje na míru šitá řešení včetně kapacity družic, řešení pro datová centra a implementační služby. Řešení využívá služby Enterprise+ Broadband společnosti SES zahájené v únoru 2016, která poskytuje jednoduchou, cenově dostupnou a flexibilní připojovací platformu pro poskytovatele služeb.

V květnu 2016 společnosti SES a Gilat Satellite Networks Ltd. zahájily provoz služby SES Enterprise+ Hybrid Broadband v Asii. Kombinace kapacity družice SES-9 a hybridního terminálu společnosti Gilat umožňuje zákazníkům zajišťovat cenově výhodnou širokopásmovou konektivitu v oblastech s malým pokrytím. Toto řešení rovněž umožňuje mobilním operátorům snižovat přetížení sítí a zlepšovat rychlost přenosu dat.

Kromě toho společnost SES uzavřela nové strategické partnerství s největší telekomunikační společností v Indonésii, PT Telekomunikasi Indonesia, na poskytování služeb konektivity pomocí družice SES-9.

Společnost SES mění zaměření své obchodní činnosti v segmentu firem a vyvíjí nové produkty a řešení v kontextu měnící se tržní dynamiky v této vertikále. I když se v krátkodobém horizontu mohou objevit ještě další úskalí, tyto iniciativy posílí schopnost společnosti SES dodávat optimální řešení pro zákazníky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Konsolidace specifické konstelace družic Medium Earth Orbit (MEO) společnosti O3b Networks, která je v provozu od září 2014, představuje významnou složku diferencované sítě a schopností společnosti SES, zejména pro aplikace, kde je nízká čekací doba stále důležitějším požadavkem zákazníků. 

 

Mobilita: 5 % příjmů skupiny (k 1. pololetí roku 2015 tento údaj činil 3 %)

 • Vykázané příjmy vzrostly o 52,4 % na 44,5 mil. EUR (nárůst o 49,8 % při konstantních směnných kurzech)

 • Dosud největší smlouvy na kapacitu pro leteckou konektivitu uzavřeny se společnostmi Gogo a Panasonic

 • Rozšíření produktů a řešení v oblasti námořní dopravy s produkty SES Maritime+ a O3b Maritime

 

Růst příjmů odrážel důležitý přínos plynoucí z komercializace kapacity u celé stávající flotily družic společnosti SES pro připojení během letu. V prvním pololetí 2016 společnost SES rovněž podepsala dva další významné dlouhodobé předběžné závazky na budoucí družice SES, které přispěly k budoucím evidovaným smlouvám společnosti SES. 

V únoru 2016 společnost SES podepsala důležité smlouvy se společnostmi Gogo a Panasonic na poskytnutí kapacity pro připojení na internet a zábavní služby během letu prostřednictvím vysoce výkonných úzkých svazků HTS a kapacitu pro široký svazek na družicích SES-14 a SES-15. Tato kapacita umožní zákazníkům společnosti SES poskytovat cestujícím kvalitní zážitky srovnatelné se zábavou doma.

Společnost Panasonic Avionics uzavřela dlouhodobou smlouvu na svůj dosud nejvyšší širokopásmový závazek, zatímco společnost Gogo uzavřela jednu z největších transakcí na družicovou kapacitu, jaká byla kdy uzavřena na leteckém trhu, aby splnila rostoucí poptávku po vysokorychlostním připojení v letadlech při letech přes americký kontinent. 

V kombinaci s předběžným závazkem dohodnutým se společností Global Eagle Entertainment (GEE) v roce 2015 řešení společnosti SES pro globální mobilitu (SES-12, SES-14 a SES-15) již zajistilo hrubý předběžný závazek, a to v dostatečném předstihu před vypuštěním v roce 2017.

V dubnu 2016 společnost SES získala další smlouvy se společností GEE na poskytování více transpondérů s širokým svazkem. Tato další kapacita umožní společnosti GEE dostát rychle rostoucí poptávce v Indii, střední Asii, na Středním východě a v Severní Americe. Společnost GEE si nyní smluvně zajišťuje kapacitu na 12 družicích společnosti SES, čímž za posledních 12 měsíců více než zdvojnásobila své nároky.       

V oblasti námořní dopravy společnost SES spustila službu Maritime+ na zajištění konkurenceschopných řešení připojení na internet na bázi Astra Connect společnosti SES Techcom Services. Služba Maritime+ bude zajišťovat připojení pro námořní a vnitrozemskou dopravu. V červenci 2016 společnost SES uzavřela důležitou víceletou smlouvu s předním poskytovatelem globálních komunikačních řešení pro námořní a vnitrozemský sektor, který se stane prvním partnerem pro službu Maritime+ společnosti SES.

Dále si společnost SeaVsat zvolila službu Enterprise+ Broadband společnosti SES a smluvně zajistila další kapacitu SES na poskytování širokopásmového připojení a přenosu hlasu před IP (VoIP) pro své námořní zákazníky po celém světě. Toto nové řešení umožní společnosti SeaVsat zajišťovat bezpečnou a spolehlivou komunikaci pro provozy na moři a vylepšené komunikační služby pro pohodlí posádek.

 

Vládní řešení: 12 % příjmů skupiny (k 1. pololetí roku 2015 tento údaj činil 13 %)

 • Vykázané příjmy poklesly o 14,6 % (pokles o 15,2 % při konstantních směnných kurzech) na 112,9 mil. EUR

 • Společnost SES GS uzavírá nové smlouvy a zajišťuje prodloužení smluv, včetně kapacity a řešení SES i O3b

 • Růst zakázek pro státní instituce po celém světě, včetně nových smluv v Kanadě a Dánsku

 

Vykázané příjmy byly nižší než v předchozím roce, kdy firma těžila ze zrychleného přítoku příjmů souvisejícího s fází budování hostingu systémů WAAS (Wide Area Augmentation Systems) a projektu GOLD (Global-Scale Observations of the Limb and Disk). Bez těchto dvou zakázek na umístění zařízení financovaných vládou USA byly příjmy v segmentu státních institucí o 8,9 % nižší (při konstantních směnných kurzech).

V dubnu 2016 společnost SES Government Solutions (SES GS) byla jediným vítězem dvou smluv s vládou USA o síti TROJAN s opakovanou dodávkou, které budou podporovat velení americké vojenské rozvědky INSCOM (U.S. Army Intelligence and Security Command). Síť TROJAN bude využívat datová řešení společnosti SES na zajištění individuálně přizpůsobené globální komplexní (end-to-end) sítě doplněné o vícepásmovou službu. Obě smlouvy byly uzavřeny jako rámcové kupní smlouvy (BPA) s pětiletým obdobím plnění.

Dále společnosti SES GS a O3b Networks dokončily první instalaci řízených služeb O3b pro americkou agenturu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Tato služba zajišťuje stálé vysokorychlostní datové připojení mezi stanovištěm Národní meteorologické služby (National Weather Service) agentury NOAA na Americké Samoe a hlavním tichomořským stanovištěm Národní meteorologické služby na Havajských ostrovech. Díky tomu může agentura NOAA rychle posílat objemná meteorologická data a důležité informace jako například upozornění na tropické meteorologické jevy a informace s varováním o cyklonech do velké části Tichomoří a do pevninských USA.   

Společnost SES nyní podporuje celkem 57 zákazníků z řad státních institucí po celém světě a pokračuje v rozšiřování svých globálních služeb v segmentu státních institucí. V lednu 2016 společnost SES uzavřela novou smlouvu s regionální vládou v kanadském Kativiku o poskytování satelitních služeb v oblasti severního Quebecu. Smlouva, která začala běžet 30. června 2016, zahrnuje 12 transpondérů na družici SES-2 na zajištění kritických možností komunikace v pásmu C. Tato služba ztrojnásobí šířku pásma, která je nyní v regionu k dispozici.  

Dále společnost SES Techcom Services získala zakázku na poskytování a údržbu dvou stanic systému FGS (Wideband Global Satcom) pro dánskou organizaci pro vojenské zásobování a logistiku. Nové pevné stanice poskytují flexibilní komunikační možnosti s velkou kapacitou pro obranné operace a spojují dánskou armádu s americkým vojenským programem globální satelitní komunikace.

 

Operátor O3b Networks

Společnost O3b v roce 2016 nadále vykazovala silný růst. V červnu 2016 společnost O3b oznámila zvýšení pronájmu kapacity o 34 % v letošním roce, přičemž výkon nyní přesahuje 10 Gbps. Tento růst kapacity je přímým důsledkem konzistentní modernizace zákazníků pro rozšiřování služeb dodávaných pomocí O3b. V Asii a Tichomoří společnost Digicel Pacific zvýšila kapacitu na svých trzích sedminásobně a společnost Palau National Communications Corporation byla schopna nabídnout vysoce výkonné připojení jako výsledek satelitních služeb společnosti O3b.

Za prvních šest měsíců roku 2016 se příjmy společnosti O3b zdvojnásobily v porovnání s předchozím obdobím. Ve finančním roce 2016 se přepokládá, že příjmy společnosti O3b budou více než dvojnásobné ve výši přes 100 milionů USD. To je podpořeno rozvojem evidovaných smluv společnosti O3b, jejichž hodnota k 30. červnu 2016 stoupla na 360 mil. USD.  

1. července 2016 společnost SES uplatnila svou call opci na zbývající akcie společnosti O3b. To společnosti SES umožní zvýšit její plně zředěný podíl ve společnosti O3b z 49,1 % na 100 %. Vzhledem k tomu, že společnost SES obdržela všechna regulatorní povolení pro převzetí kontroly nad společností O3b, akvizice zbývajících akcií O3b bude podle předpokladů uzavřena 1. srpna 2016. Následně bude společnost SES od tohoto data společnost O3b plně konsolidovat.

Při uzavření transakce dne 1. srpna 2016 zaplatí společnost SES 722 mil. USD za zbývající akcie pomocí výnosů z nedávného navýšení kapitálu společnosti. Po dokončení transakce bude společnost SES konsolidovat čistý dluh společnosti O3b ve výši 1,2 mld. USD a bude refinancovat významnou část úvěrů pomocí výnosů získaných z nedávného vydání hybridních dluhopisů a rovněž pomocí zbývajících výnosů z nedávného navýšení kapitálu společnosti. To výrazně sníží průměrné náklady společnosti O3b na cizí kapitál dosahující 9,5 % s tím, že aktuální průměrné náklady na financování společnosti SES jsou nižší než 4 %.

Konsolidace unikátního a globálního vysokokapacitního řešení s nízkou latencí společnosti O3b rozšiřuje globální dosah společnosti SES a satelitní řešení, posoluje diferencované možnosti společnosti SES ve vertikálních segmentech zaměřujících se na data a posiluje základy společnosti SES pro udržitelný růst.

Předpokládá se, že tato transakce vytvoří návratnost (před synergiemi) přesahující minimální výnos společnosti SES požadovaný pro investice do infrastruktury. Kromě toho společnost SES předpokládá, že v roce 2017 vygeneruje roční obchodní, provozní, produktově vývojové a finanční synergie ve výši 53 mil. EUR a do roku 2021 dosáhne roční hodnoty 106 mil. EUR.    

 

Využití a provozuschopnost družic

Ke dni 30. června 2016 měla flotila družic společnosti SES 1 550 dostupných transpondérů (k 30. červnu 2015 měla 1 518 dostupných transpondérů). Posun v dostupné kapacitě zahrnuje uvedení družice SES-9 do komerčního provozu (nárůst o 53 transpondérů) dne 1. června 2016. To bylo částečně vyrovnáno přechodem kapacit ARSAT (snížení o 16 transpondérů) a snížením dostupné kapacity na družici NSS-6 (snížení o 5 transpondérů) v důsledku poklesu výkonu.

V případě družice NSS-6 to nemělo dopad na žádný stávající komerční přenos a družice bude nahrazena družicí SES-12 (plánované vypuštění na konci roku 2017). V daném období nenastaly žádné další události mající vliv na komerčně dostupnou kapacitu flotily družic společnosti SES.

Počet využitých transpondérů vzrostl o 10 (netto) ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 na 1 081 využitých transpondérů k 30. červnu 2016 (k 30. červnu 2015 bylo 1 101 využitých transpondérů). Z toho plyne, že k 30. červnu 2016 činila míra využití družic skupiny 69,7 % (k 30. červnu 2015 to bylo 72,5 %). To zahrnuje dopad uvedení družice SES-9 do komerčního provozu dne 1. června 2016. U zmíněných tržních segmentů a na příslušných národních trzích využívajících naše služby zůstal průměrný výnos z každého využitého transpondéru nezměněný.

 

Budoucí kapacita

Družice

Region

Použití

Datum vypuštění

SES-10

Latinská Amerika

Video, Firmy

4. čtvrtletí 2016

SES-11

Severní Amerika

Video

4. čtvrtletí 2016

SES-121

Asie a Tichomoří

Video, Firmy, Mobilita, Státní instituce

2. pololetí 2017

SES-141

Latinská Amerika

Video, Firmy, Mobilita

2. pololetí 2017

SES-151

Severní Amerika

Firmy, Mobility, Státní instituce

1. pololetí 2017

SES-16/GovSat-12

Evropa / Střední východ a severní Afrika

Státní instituce

1. pololetí 2017

1 Družice SES-12, SES-14 a SES-15 budou nasměrovány na oběžnou dráhu pomocí elektrického pohonu a uvedeny do provozu zpravidla čtyři až šest měsíců po vypuštění

2 Pořízena společností LuxGovSat

 

Těchto šest projektů bude znamenat přidání celkem 127 dalších transpondérů (ekvivalent 36 MHz). Navíc družice SES-12, SES-14 a SES-15 budou rovněž disponovat celkem 36 GHz kapacit HTS, které odpovídají ekvivalentu přibližně 250 (36 MHz) transpondérů.

 

Aktivity v oblasti financování

Během daného období společnost SES získala 1,65 mld. EUR (brutto) z emise nových akcií a první nabídky hybridních dluhopisů, kterou společnost učinila.

V květnu 2016 společnost SES dosáhla celkových hrubých výnosů 909 mil. EUR z emise 39,86 milionu nových nezaručených depozitních certifikátů (FDR) a 19,93 milionů nových akcií třídy B. Akcie třídy B mají 40 % ekonomických práv akcií třídy A nebo FDR. V důsledku toho se celkový počet akcií zvýšil z 515,40 milionu na 575,19 milionu a celkový počet ekonomických akcií se zvýšil ze 412,32 milionu na 460,15 milionu.

Poté následovala v červnu 2016 emise hybridních dluhopisů v hodnotě 750 mil. EUR na poukázce 4,625 %. Hybridní dluhopis je neředící instrument a je agenturami Moody's a S&P považován z 50 % za vlastní kapitál. Podle mezinárodních standardů pro výkaznictví (IFRS) je klasifikován jako vlastní kapitál.

Výnosy ze zvýšení kapitálu s emise hybridních dluhopisů budou použity za akvizici zbývajících akcií společnosti O3b Networks (za 722 mil. USD). Tyto výnosy budou rovněž použity na splacení a refinancování nejdražších dluhů společnosti O3b a urychlení významné synergie plynoucí z plné konsolidace společnosti O3b. 

Obě tyto transakce jsou plně v souladu se závazkem společnosti SES k zachování jejího investičního ratingu (BBB/ Baa2) v kontextu akvizice 100% podílu ve společnosti O3b.

 

PŘEHLED FINANČNÍCH ÚDAJŮ

 

Výkaz zisků a ztrát

Vykázané příjmy poklesly oproti minulému období o 4,2 % na 956,8 mil. EUR. Při konstantním směnném kurzu byly příjmy o 48,4 mil. EUR (nebo 4,8 %) nižší, přičemž částka 35 mil. EUR byla důsledkem vlivu příspěvku příjmu 1. pololetí 2015 z prodeje evropských transpondérů, kapacity smluvně zajištěné společností ARSAT před plánovaným přechodem na vlastní družici, obnovy kapacity družice AMC-15/AMC-16 a zrychleného přítoku příjmů souvisejícího s fází budování hostingu systémů WAAS (Wide Area Augmentation Systems) a projektu GOLD (Global-Scale Observations of the Limb and Disk).     

v milionech EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Změna

Změna

Vykázané:

 

 

 

 

Video

665,7

660,6

+5,1

+0,8%

Firmy

117,5

145,1

(27,6)

-19,0%

Mobilita

44,5

29,2

+15,3

+52,4%

Státní instituce

112,9

132,2

(19,3)

-14,6%

Ostatní1

16,2

32,0

(15,8)

n/m

Skupina celkem

956,8

999,1

(42,3)

-4,2%

 

 

 

 

 

Při konstantním směnném kurzu:

 

 

 

 

Video

665,7

663,4

+2,3

+0,3%

Firmy

117,5

146,9

(29,4)

-20,0%

Mobilita

44,5

29,7

+14,8

+49,8%

Státní instituce

112,9

133,2

(20,3)

-15,2%

Ostatní1

16,2

32,0

(15,8)

n/m

Skupina celkem

956,8

1,005,2

(48,4)

-4,8%

 

1 Zahrnuje příjmy, které nejsou přímo přiřaditelné konkrétnímu vertikálnímu segmentu, pravidelné přítoky příjmů a evropské prodeje transpondérů v roce 2015

 

Ukazatel EBITDA byl o 5,4 % nižší než v předchozím období, zejména kvůli nižším příjmům. Provozní výdaje za dané období byly o 0,8 % nižší než v 1. pol. 2015 a zahrnovaly transakční náklady ve výši 2,9 mil. EUR spojené s akvizicí společnosti RR Media a zbývajících akcií společnosti O3b Networks. Marže EBITDA činila za dané období 73,1 %, resp. 73,5 % bez transakčních nákladů (1. pol. 2015: 74,1 %).    

 

v milionech EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Změna

Změna

Provozní výdaje (vykázané)

(257,0)

(259,1)

+2,1

+0,8%

Provozní výdaje (s předchoz. při konstantním směnném kurzu)

(257,0)

(259,0)

+2,0

+0,8%

 

 

 

 

 

EBITDA (vykázaný)

699,8

740,0

(40,2)

-5,4%

EBITDA (s předchoz. při konstantním směnném kurzu)

699,8

746,2

(46,4)

-6,2%

 

Provozní zisk oproti předchozímu období poklesl o 7,2 % (pokles o 7,9 % při konstantním směnném kurzu). Snížení odpisů o 3,3 % v důsledku změn v odepisovatelné flotile bylo částečně vyrovnáno zvýšením amortizace o 1,9 %.      

v milionech EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Změna

Změna

Odpisy

(251,0)

(259,6)

+8,6

+3,3%

Amortizace

(31,2)

(30,5)

(0,7)

-1,9%

Odpisy a amortizace (vykázané)

(282,2)

(290,1)

+7,9

+2,8%

Odpisy a amortizace (s předchoz. při konstantním směnném kurzu)

(282,2)

(292,6)

+10,4

+3,6%

 

 

 

 

 

Provozní zisk (vykázaný)

417,6

449,9

(32,3)

-7,2%

Provozní zisk (s předchoz. při konstantním směnném kurzu)

417,6

453,6

(36,0)

-7,9%

 

Zisk po zdanění ve výši 282,4 mil. EUR zahrnoval nárůst čistých nákladů na financování oproti předchozímu období díky pozitivním kurzovým ziskům zaúčtovaným v 1. pol. 2015 v důsledku silnějšího amerického dolaru. Aktivity společnosti SES v oblasti refinancování od roku 2014 mají za následek 4,7% snížení čistých úrokových výdajů skupiny. Kapitalizovaný úrok byl o 7,3 mil. EUR vyšší než v 1. pol. 2015 a odrážel investici společnosti SES do výměny a budoucího růstu kapacity.

 

Náklady na daň z příjmu skupiny ve výši 59,6 mil. EUR byly v souladu s předchozím obdobím a odpovídaly efektivní míře zdanění 17,4 % (1. pol. 2015: 14,8 %).   

 

Podíl společnosti SES na výsledcích společných podniků a přidružených subjektů představoval ztrátu ve výši 54,1 mil. EUR, zejména kvůli efektu nepeněžních pohybů souvisejících se společností O3b Networks. Zlepšení oproti předchozímu období zahrnuje kombinovaný přínos růstu příjmů společnosti O3b a dosažení bezztrátové hodnoty EBITDA v květnu 2016.

 

Z toho plyne, že čistý zisk náležející akcionářům společnosti SES činil 227,3 mil. EUR (1. pol. 2015: 275,4 mil. EUR). Výnos na akcii ve výši 0,55 EUR (1. pol. 2015: 0,68 EUR) zahrnoval dopad zvýšení počtu akcií po navýšení kapitálu skupiny, které bylo dokončeno v květnu 2016.

v milionech EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Změna

Změna

Čisté úrokové výdaje

(93,8)

(98,4)

+4,6

+4,7%

Kapitalizovaný úrok

16,4

9,1

+7,3

+80,3%

Čisté kurzové zisky

1,8

38,5

(36,7)

-95,3%

Čisté náklady na financování

(75,6)

(50,8)

(24,8)

-48,8%

 

 

 

 

 

Zisk před zdaněním

342,0

399,1

(57,1)

-14,3%

 

 

 

 

 

Náklady na daň z příjmu

(59,6)

(59,1)

(0,5)

-0,9%

Zisk po zdanění

282,4

340,0

(57,6)

-16,9%

 

 

 

 

 

Podíl na výsledcích společných podniků a přidružených subjektů

(54,1)

(63,0)

+8,9

+14,2%

Neovládající podíly

(1,0)

(1,6)

+0,6

+35,1%

Zisk náležející akcionářům společnosti SES

227,3

275,4

(48,1)

-17,5%

 

Cash-Flow a financování

Čistý provozní cash flow byl nižší než v předchozím období v důsledku vlivu načasování provozního kapitálu a plateb předem v souvislosti s hostingem zařízení v 1. pol. 2015. Investiční činnost byla vyšší a odrážela investice skupiny do budoucích smluvních satelitních programů.

v milionech EUR

1. pol. 2016

1. pol. 2015

Změna

Změna

Čistý provozní cash flow

566,8

784,4

(217,6)

-27,7%

Investiční činnost

(286,8)

(248,5)

(38,3)

-15,4%

Volný cash flow před investiční činností

280,0

535,9

(255,9)

-47,8%

 

 

 

 

K 30. červnu 2016 byly úvěry a půjčky skupiny ve výši 4 358,9 mil. EUR o 4,9 % nižší než v předchozím roce. Peníze a peněžní ekvivalenty skupiny zahrnují výnosy ve výši EUR 1,65 mld. z emise 39,9 mil. nových nezaručených depozitních certifikátů (FDR) a 19,9 mil. nových akcií třídy B a rovněž hybridních dluhopisů.

 

Z toho plyne, že poměr čistého dluhu k ukazateli EBITDA skupinybyl 1,77 krát nižší podle standardů IFRS, které považují hybridní dluhopis ze 100 % za vlastní kapitál. Pomocí metodiky ratingové agentury, která považuje hybridní dluhopis za dluh a vlastní kapitál v poměru 50%/50%, je poměr čistého dluhu k ukazateli EBITDA 2,03 krát.

v milionech EUR

30. června

2016

30. června

2015

Změna

Změna

Úvěry a půjčky

4 358,9

4 582,3

(223,4)

-4,9%

Peníze a peněžní ekvivalenty

(1 777,7)

(610,7)

+1 167,0

n/m

Čistý dluh

2 581,2

3 971,6

(1 390,4)

-35,0%

 

 

 

 

 

Čistý dluh / EBITDA (podle IFRS)

1,77 krát

2,69 krát

 

 

Čistý dluh / EBITDA (podle ratingové agentury)

2,03 krát

2,69 krát

 

 

 

K 30. červnu 2016 byl vážený průměr úrokové sazby společnosti SES 3,78 % (bez nákladů na vznik úvěru a poplatků za poskytnutí), oproti 3,85 % před rokem. Vážený průměr doby splatnosti dluhu skupinybyl 8,0 let (k 30. červnu 2015 tento údaj činil 8,5 let).

 

Finanční výhledy

Všechny finanční výhledy, která byly představeny 26. února 2016, zůstávají stejné. Níže uvádíme výhled pro příjmy a ukazatel EBITDA.

Předpokládá se, že příjmy společnosti SES za finanční rok 2016 se budou pohybovat mezi 2 010 mil. EUR a 2 050 mil. EUR. Odhad marže EBITDA skupiny je mezi 73,5 % a 74,0 %. Finanční výhled předpokládá průměrný kurz EUR/USD ve výši 1,10 a rovněž nominální provozuschopnost družic a plán vypouštění.

Společnost SES i nadále těží z realizace diferencované strategie skupiny spočívající v poskytování nastavitelných a globálních komplexních možností, produktů a řešení. Unikátní globální nabídka společnosti SES podporuje růst v segmentu Video a Mobilita, zatímco příjmy v segmentu Státní instituce zůstávají solidní. Nicméně dopad krátkodobých úskalí v segmentu Firmy nejspíš částečně vyrovná růst ve druhém pololetí 2016.

Navíc se předpokládá, že akvizice společnosti RR Media (dokončená 6. července 2016) a konsolidace společnosti O3b Networks (bude dokončena 1. srpna 2016) přispějí k celkovým příjmům skupiny za finanční rok 2016 cca. 70 mil. EUR, resp. zhruba 45 mil. EUR (na základě průměrného kurzu EUR/USD 1,10). Toto je před eliminací 7 až 10 mil. EUR příjmů mezi společnostmi v důsledku konsolidace. Dále společnost SES očekává ve finančním roce 2016 vydání 6 až 8 mil. EUR v transakčních nákladech a nákladech souvisejících s integrací.

Společnost SES buduje základy pro udržitelný růst. Nedávno přidaná a budoucí další širokosvazková a HTS kapacita skupiny (z družice SES-9 na družici SES-16/GovSat-1) v kombinaci s investicí společnosti SES do O3b Networks bude podle předpokladů představovat až 750 mil. EUR potenciálního ročního příjmu (ekvivalent více než 35% příjmů skupiny za finanční rok 2015) při ustáleném tempu využití do roku 2021. 

 

Průběžná zpráva vedení společnosti SES za třetí čtvrtletí 2016 bude zveřejněna 28. října 2016.

 

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Kurz amerického dolaru

 

1. pol. 2016 prům.

1. pol. 2016 uzav.

 

1. pol. 2015 prům.

1. pol. 2015

uzav.

EUR 1 = USD

1,1106

1,1102

 

1,1272

1,1189

 

 

Segmentace činností

v milionech EUR

Infrastruktura

Služby

Eliminace/

nepřiřazené1

Skupina celkem

Příjmy

809,9

262,3

(115,4)

956,8

EBITDA

677,7

42,6

(20,5)

699,8

 

 

 

 

 

1. pol. 2016 - marže EBITDA

83,7%

16,2%

 

73,1%

1. pol. 2015 - marže EBITDA (s předchoz. při konstantním směnném kurzu)

84,6%

15,2%

 

74,2%

 

1 Eliminace příjmů znamená zejména to „zachráněnou“ kapacitu poskytnutou Infrastrukturou Službám; vliv EBITDA představuje nepřiřazené firemní výdaje

 

 

 

Čtvrtletní vývoj provozních výsledků (vykázané)

v milionech EUR

2. čtvrtletí 2015

3. čtvrtletí  2015

4. čtvrtletí 2015

1. čtvrtletí 2016

2. čtvrtletí 2016

Průměrný směnný kurz USD

1,0981

1,1124

1,0933

1,0898

1,1314

 

 

 

 

 

 

Příjmy

521,3

493,5

521,9

481,6

475,2

Provozní výdaje

(137,4)

(127,0)

(134,2)

(125,4)

(131,6)

EBITDA

383,9

366,5

387,7

356,2

343,6

 

 

 

 

 

 

Odpisy

(133,0)

(134,2)

(143,0)

(126,4)

(124,6)

Výdaje na amortizaci

(16,1)

(15,8)

(16,5)

(15,6)

(15,6)

Provozní zisk

234,8

216,5

228,2

214,2

203,4

 

 

Čtvrtletní vývoj provozních výsledků (při konstantním směnném kurzu)

v milionech EUR

2. čtvrtletí 2015

3. čtvrtletí  2015

4. čtvrtletí 2015

1. čtvrtletí 2016

2. čtvrtletí 2016

Příjmy

514,4

489,8

514,1

473,3

475,2

Provozní výdaje

(135,1)

(126,0)

(131,7)

(123,2)

(131,6)

EBITDA

379,3

363,8

382,4

350,1

343,6

 

 

 

 

 

 

Odpisy

(130,5)

(133,0)

(139,9)

(123,7)

(124,6)

Výdaje na amortizaci

(15,9)

(15,8)

(16,5)

(15,5)

(15,6)

Provozní zisk

232,9

215,0

226,0

210,9

203,4

 


 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Za období šesti měsíců končící 30.6.

v milionech EUR

2016

2015

 

 

 

Příjmy

956,8

999,1

 

 

 

Provozní výdaje

(257,0)

(259,1)

EBITDA1

699,8

740,0

 

 

 

Odpisy

(251,0)

(259,6)

Amortizace

(31,2)

(30,5)

Provozní zisk

417,6

449,9

 

 

 

Finanční příjmy

6,9

38,5

Finanční výdaje

(82,5)

(89,3)

Čisté finanční výdaje

(75,6)

(50,8)

 

 

 

Zisk před zdaněním

342,0

399,1

 

 

 

Náklady na daň z příjmu

(59,6)

(59,1)

Zisk po zdanění

282,4

340,0

 

 

 

Podíl na výsledcích společných podniků a přidružených subjektů, bez daně

(54,1)

(63,0)

Zisk za období

228,3

277,0

 

 

 

Zisk náležející:

 

 

Vlastníkům mateřské společnosti

227,3

275,4

Neovládajícím podílům

1,0

1,6

 

228,3

277,0

 

 

 

Základní výnosy na akcii (v eurech)2

 

 

Akcie třídy A

0,55

0,68

Akcie třídy B

0,22

0,27

 

 

1   Zisk před úrokem, daní, odpisy, amortizací a podílu na výsledcích společných podniků a přidružených subjektů, bez daně.

2   Výnos na akcii se vypočítá vydělením čistého zisku za období náležejícího řádným akcionářům váženým průměrem počtu nesplacených akcií v daném období, upraveno tak, aby byla zohledněna ekonomické práva každé třídy akcií. Plně zředěné výnosy na akcii se mírně liší od základních výnosů na akcii. Výnosy na akcii zohledňují dopad zvýšení počtu akcií v důsledku navýšení kapitálu, které bylo dokončeno v květnu 2016.    

 

 

 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

 

 

v milionech EUR

30. června

2016

31. prosince

2015

30. června

2015

 

 

 

 

Dlouhodobý majetek:

 

 

 

Pozemky, budovy a zařízení

4 477,6

4 464,8

4 615,3

Nedokončená aktiva

828,9

894,3

625,7

Nehmotný majetek

3 513,0

3 587,4

3 514,8

Finanční a jiný dlouhodobý majetek

244,5

247,8

233,7

Dlouhodobý majetek celkem

9 064,0

9 194,3

8 989,5

 

 

 

 

Oběžná aktiva:

 

 

 

Zásoby

17,1

8,5

8,1

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky

667,3

782,7

644,6

Náklady příštích období

41,5

39,0

39,2

Deriváty

0,7

1,6

-

Pohledávka z daně z příjmu

-

-

22,3

Peníze a peněžní ekvivalenty

1 777,7

639,7

610,7

Oběžná aktiva celkem

2 504,3

1 471,5

1 324,9

 

 

 

 

Aktiva celkem

11 568,3

10 665,8

10 314,4

 

 

 

 

Vlastní kapitál:

 

 

 

Náležející vlastníkům mateřské společnosti

5 192,6

3 932,5

3 536,5

Neovládající podíly

138,2

128,3

129,4

Vlastní kapitál celkem

5 330,8

4 060,8

3 665,9

 

 

 

 

Dlouhodobé závazky:

 

 

 

Úvěry a půjčky

4 105,4

4 177,9

4 309,5

Rezervy

43,3

62,7

149,8

Výnosy příštích období

346,2

383,3

392,2

Odložená daňová povinnost

635,7

655,9

691,7

Jiné dlouhodobé závazky

45,3

75,9

51,5

Dlouhodobé závazky celkem

5 175,9

5 355,7

5 594,7

 

 

 

 

Krátkodobé závazky:

 

 

 

Úvěry a půjčky

253,5

253,8

272,8

Rezervy

28,3

10,8

16,0

Výnosy příštích období

396,9

450,7

344,6

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky

362,4

524,0

414,1

Závazky na daň z příjmu

20,5

10,0

6,3

Krátkodobé závazky celkem

1 061,6

1 249,3

1 053,8

 

 

 

 

Pasiva celkem

6 237,5

6 605,0

6 648,5

 

 

 

 

Vlastní kapitál a pasiva celkem

11 568,3

10 665,8

10 314,4

 

 

 


 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

Za období šesti měsíců končící 30.6.

 

 

v milionech EUR

2016

 

2015

 

 

 

Zisk před zdaněním

342,0

399,1

 

 

 

Daně zaplacené během období

(52,7)

(25,0)

Očištění od nepeněžních položek

329,5

348,6

Konsolidovaný provozní zisk očištěný od plateb daně, nepeněžních položek a před změnami pracovního kapitálu

618,8

722,7

 

 

 

Změny provozních aktiv a pasiv

(52,0)

61,7

 

 

 

Čistý provozní cash flow

566,8

784,4

 

 

 

Cash flow z investiční činnosti:

 

 

Platby za nákup nehmotného majetku

(12,2)

(28,8)

Platby za nákup hmotného majetku

(252,5)

(219,7)

Výnosy z prodeje hmotného majetku

0,1

-

Investice do přidružených subjektů

(22,2)

-

Čistá hotovost absorbovaná investiční činností

(286,8)

(248,5)

 

 

 

Volný cash flow před financováním

280,0

535,9

 

 

 

Cash flow z financování:

 

 

Výnosy z půjček

124,4

-

Splátky půjček

(163,8)

(68,4)

Výnosy z vydání věčné renty, bez transakčních nákladů

733,5

-

Zaplacený úrok

(108,1)

(114,7)

Dividendy vyplacené držitelům akcií mateřské společnosti

(527,5)

(434,1)

Dividendy vyplacené neovládajícím podílům

(3,6)

(2,8)

Kapitálový vklad z neovládajících podílů

12,5

39,3

Emise akcií, bez transakčních nákladů

885,5

218,7

Platby za akvizici vlastních akcií

(172,1)

(164,2)

Výnosy z prodeje vlastních akcií a uplatnění akciových opcí

63,6

79,7

Jiné financování

-

(6,1)

Čistý cash flow z financování

844,4

(452,6)

 

 

 

Volný cash flow po financování

1 124,4

83,3

 

 

 

Čisté kurzové pohyby

13,6

2,9

 

 

 

Čistý přírůstek/(úbytek) hotovosti

1 138,0

86,2

Čistý stav hotovosti na začátku účetního období

639,7

524,5

Čistý stav hotovosti na konci účetního období

1 777,7

610,7

  

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti SES na adrese www.ses.com

 

Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti

Tato zpráva nepředstavuje v žádné jurisdikci, zejména v USA, součást nabídky prodeje nebo sjednání nabídky k nákupu, popř. investiční poradenství týkající se cenných papírů společnosti SES, a nelze ji vykládat v tomto smyslu; tuto zprávu či její část také nelze použít jako podklad k uzavření smlouvy či jiného závazku, popř. v souvislosti se sjednáváním smluv či závazků.

 

Společnost SES, členové jejího představenstva, vedoucí pracovníci a poradci, popř. jiné osoby, nečiní a neučiní žádné prohlášení a neposkytují záruku, výslovnou nebo předpokládanou, v souvislosti s přesností, úplností nebo objektivností informací či názorů uvedených v této zprávě; kdo se na tyto informace bude spoléhat, činí tak na vlastní riziko. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená prohlášení, společnost SES, členové jejího představenstva, vedoucí pracovníci a poradci nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, která přímo či nepřímo vyvstane použitím této zprávy nebo jejího obsahu, popř. v souvislosti s touto zprávou.

 

Tato zpráva obsahuje prognózy budoucího vývoje. Veškerá prohlášení, kromě prohlášení uvádějících historická fakta, obsažená v této zprávě, včetně, mimo jiné, prohlášení o finanční pozici společnosti SES, její obchodní strategii, plánech a cílech řízení budoucího provozu společnosti (včetně plánů rozvoje a cílů týkajících se produktů a služeb společnosti SES) jsou prognózami budoucího vývoje. Tyto prognózy zahrnují známá i neznámá rizika, nejistotu a jiné významné faktory, které mohou způsobit, že se skutečné hospodářské výsledky, výkon a úspěchy společnosti budou výrazně lišit od budoucích hospodářských výsledků, výkonu a úspěchů, přímo či nepřímo uvedených v těchto prognózách. Prognózy vycházejí z řady předpokladů týkajících se společnosti SES a jejích dceřiných a sesterských firem, současných i budoucích obchodních strategií a prostředí, ve kterém bude společnost SES v budoucnosti působit; správnost těchto předpokladů se může, avšak nemusí potvrdit. Prognózy platí pouze k datu vydání této zprávy. Prognózy uvedené v této zprávě, které se týkají minulých trendů nebo činností, nelze chápat tak, že tyto trendy nebo činnosti přetrvají i v budoucnosti. Společnost SES a členové jejího představenstva, vedoucí pracovníci a poradci se nezavazují aktualizovat či revidovat prognózy, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí či jiných faktorů.

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Marek Němec
PRAM Consulting
+420 603 459 205
marek.nemec@pram.cz

 

Jsme i na sociálních sítích:

Facebook: http://www.facebook.com/ASTRA.CZSK
Twitter: http://www.twitter.com/SES_Satellites
YouTube: http://www.youtube.com/SESVideoChannel
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ses
Blog: http://www.ses.com/blog
SES studie: http://www.ses.com/18681915/white-papers
SES galerie: http://extranet.ses.com/18706236/pictures

 

O společnosti SES

SES (Pařížská burza NYSE Euronext a Lucemburská burza: SESG) je předním světovým provozovatelem satelitů s flotilou více než 50 geostacionárních družic. Zaměřujíce se na čtyři klíčové sféry trhu (video, podnikání, mobilita, vládní řešení), zajišťuje společnost SES satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele internetového obsahu (ICP) a internetových služeb (ISP), operátory mobilních a pevných sítí a pro obchodní i státní organizace na celém světě. SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a excelence v satelitním oboru. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Dceřiná společnost SES, MX1, je jedním z předních poskytovatelů mediálních služeb nabízejících sadu inovativních digitálních video a mediálních řešení.

Díky tomu, že SES vlastní společnost O3b Networks, satelitní síť nové generace kombinující dosah satelitu s rychlostí optických vláken, výrazně navyšuje a zvětšuje existující možnosti videa a dat. SES jako první satelitní operátor na světě poskytuje diferencovanou a zcela škálovatelnou nabídku GEO-MEO řešení s výkonnými technickými možnosti v celé řadě segmentů trhu a zeměpisných oblastí.

Ve společnosti SES vytváříme nové ekosystémy a pokládáme základy nových řešení.

Další informace lze nalézt na http://cz.ses.com/.