API

Application Programming Interface je programovací rozhraní, které dává softwarový systém k dispozici dalším programům za účelem připojení k systému.