Asymetrický přenos

Přenos, u kterého se liší rychlost přenosu dat ve směru k uživateli (download) a od uživatele (upload) (např. vysoká přenosová rychlost pro download a nízká pro upload).