B

BBI (Broadband Interactive Systém)

Interaktivní duplexní komunikační systém využívající kapacitu Ka pásma Astra 1H a Astra 1K.

 

BER - bitová chybovost (Bit Error Rate)

Označuje kvalitu přijímaného demodulovaného digitálního signálu. Čím nižší je chybovost, tím lepší je signál.

Příklad: chybovost 10-4 představuje jednu chybu na 10 000 bitů.

 

 

Binární soustava

Systém zápisu, který používá jen číslice 0 a 1.

 

Bit

Zkratka pro binární číslici. Nejmenší možná jednotka digitální informace s hodnotou 0 nebo 1 (-1 nebo +1). Bitová rychlost

Množství digitálních informací, které je přeneseno za určitou dobu, měřeno v bitech za sekundu (b/s).

 

 

Blog (zkratka pro Weblog)

Weblog je webová stránka, na niž se pravidelně zapisují nové záznamy. Nové záznamy jsou nejvýše, starší následují v chronologicky opačném pořadí.

 

Bouquet, digitální

Skupina (paket) placených digitálních programů sestavený příslušným poskytovatelem (televize, rozhlas, služby) s různými žánry.

 

Byte (bajt)

Paměťové místo o velikosti osmi bitů . 1 byte = 8 bitů; 1 Kbyte = 1024 bytů; 1 Mbyte = 1024 Kbytů (KB); 1Gbyte = 1024 Mbytů (MB)