BER - bitová chybovost (Bit Error Rate)

Označuje kvalitu přijímaného demodulovaného digitálního signálu. Čím nižší je chybovost, tím lepší je signál.

Příklad: chybovost 10-4 představuje jednu chybu na 10 000 bitů.