Bit

Zkratka pro binární číslici. Nejmenší možná jednotka digitální informace s hodnotou 0 nebo 1 (-1 nebo +1). Bitová rychlost

Množství digitálních informací, které je přeneseno za určitou dobu, měřeno v bitech za sekundu (b/s).