CA (Conditional ACCESS - systém kontroly přístupu)

Systém Conditional ACCESS (CA) kontroluje přístup uživatele k službám a programům, které jsou z důvodu ochrany autorských práv a komerčních důvodů zakódované.