Common interface

Rozhraní pro připojení zásuvných počítačových karet (PCMCIA) v přijímači pro podporu systému přístupových oprávnění (conditional access). Pro lepší využití Common Interface bylo navrženo sedm rozšíření; DVB je přebírá.