DAB

Digital Audio Broadcasting. Terestrický rádiový přenos s velmi dobrou jakostí zvuku v pásmu VHF nebo L-Band.