Digitální, digitálně

Systém, který zpracovává informace prostřednictvím elektrických impulzů "zapnuto-vypnuto", "vysoký-nízký" nebo "1/0". Nikoli prostřednictvím spojitě se měnících signálů, jako je tomu u analogového systému.