Dosah

Ve vztahu k satelitnímu systému počet domácností, které přijímají nejméně jeden kanál tohoto systému.