DSL

Digital Subscriber Line označuje technologii přenosu, u níž se přenášejí data vysokou přenosovou rychlostí měděnou dvojlinkou.