DXB

Digital Extended Broadcasting je koncepce systému, který je vyvíjen v rámci BMBF výzkumného projektu 3GET. Cílem je navzájem propojit již etablované digitální rozhlasové služby (DAB a DVB-T příp. DVB-H) a mobilní rádiovou službu UMTS.