Footprint

Geografická oblast pokrytá satelitem, jejíž vnější hranice se definuje jako ta oblast, v níž kvalita přenosu v důsledku příliš slabého příjmu klesne pod komerčně přijatelnou úroveň.