H

HDTV

High Definition Television je souhrnný pojem, který označuje řadu televizních norem vyznačujících se oproti běžné televizi zvýšeným vertikálním, horizontálním nebo časovým rozlišením. HDTV zajišťuje vysokou jakost televizního signálu poskytující místo běžných 575 x 720 nejméně 720 x 1280 obrazových bodů.

 

High-Band

Frekvenční pásmo 11,70 GHz až 12,75 GHz používané pro satelitní přenos. Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá výhradně pro přenos digitálních programů a služeb.

 

Home Page (domovská stránka)

Titulní strana webových stránek. Domovská stránka zpravidla slouží jako rejstřík nebo obsah a podává informace o dokumentech, které je možno vyžádat.

 

Hot Spot

Je veřejný bezdrátový přístupový bod dovolující přístup k Internetu. Hotspoty jsou instalovány většinou v hotelech, restauracích, na letištích, nádražích a dalších veřejných místech.

 

Hub

V případě celosvětové sítě je "hub" komunikační centrum, v němž se přijímají příp. shromažďují data. V takovém centru se kromě toho může provádět další zpracování a data lze vysílat opakovaně (přes Ku pásmo).

 

Hypermédia

"Hypermédia" obsahují doplňkovou možnost surfovat přes spojovací prvky prostřednictvím multimediálních a hypermediálních systémů.