Home Page (domovská stránka)

Titulní strana webových stránek. Domovská stránka zpravidla slouží jako rejstřík nebo obsah a podává informace o dokumentech, které je možno vyžádat.