Hypermédia

"Hypermédia" obsahují doplňkovou možnost surfovat přes spojovací prvky prostřednictvím multimediálních a hypermediálních systémů.