I

Intersatellite backup (mezisatelitní zálohování)

Flexibilní systém, který dává několika satelitům umístěným na tomtéž místě k dispozici rezervní kapacity, aby mohly nepřetržitě vysílat, dokonce i v případě technického výpadku některého transpondéru nebo satelitu.

 

IP adresy

Adresy síťového protokolu. Slouží k identifikaci počítače nebo přístroje v TCP/IP síti. Sítě používající TCP/IP protokol posílají zprávy na základě IP adresy příjemce. IP adresa má číselný formát (32 bitů); číslo je zapsáno jako čtyři tečkami navzájem oddělená dílčí čísla. Hodnota jednotlivých čísel je mezi 0 a 255. IP adresa by mohla být například 1.160.10.240.

V privátní síti mohou být adresy síťového protokolu přidělovány libovolně, pokud se každá vyskytuje jen jednou. Jestliže se ovšem privátní síť připojí k Internetu, musí se používat registrované adresy síťového protokolu, tzv. internetové adresy, aby se zabránilo duplicitám.

 

 

IP Multicast

Internet Protocol Multicast. Přenos dat na několik přijímačů přes síť Multicast pracující na pozadí. Jestliže se jedná o velká množství dat, je IP Multicast efektivnější než normální internetový přenos, neboť jeden server může poslat zprávu současně mnoha přijímačům - na rozdíl od tradičního internetového provozu, který potřebuje pro každý přenos ze zdroje informací k přijímači vlastní spojení. IP Multicasting umožňuje mnoha přijímačům současný přístup na jeden a tentýž zdroj. To znamená, že pro všechny přijímače se přenáší jen jedna sada datových paketů.

 

IPTV

Pojem Internet Protocol Television označuje digitální přenos televizních pořadů a filmů přes digitální datovou síť. Používá se k tomu internetový protokol (IP), na kterém je založený Internet.

IRD

Integrated Receiver Decoder. Přijímač pro příjem a dekódování signálů. Při digitálním příjmu je dekodér zabudovaný v satelitním přijímači.

 

ITU

Na telekomunikace specializované obchodní zastupitelství OSN. ITU pořádá pravidelná zasedání, na nichž se diskutuje o tématech z oblasti telekomunikací, která mají celosvětový dosah. Nejdůležitější zasedání jsou World Radio Conference (WRC) a World Telephone and Telegraph Conference (WTTC). ITU koordinuje přidělování frekvencí používaných při satelitním přenosu z vesmíru.