Intersatellite backup (mezisatelitní zálohování)

Flexibilní systém, který dává několika satelitům umístěným na tomtéž místě k dispozici rezervní kapacity, aby mohly nepřetržitě vysílat, dokonce i v případě technického výpadku některého transpondéru nebo satelitu.