IP adresy

Adresy síťového protokolu. Slouží k identifikaci počítače nebo přístroje v TCP/IP síti. Sítě používající TCP/IP protokol posílají zprávy na základě IP adresy příjemce. IP adresa má číselný formát (32 bitů); číslo je zapsáno jako čtyři tečkami navzájem oddělená dílčí čísla. Hodnota jednotlivých čísel je mezi 0 a 255. IP adresa by mohla být například 1.160.10.240.

V privátní síti mohou být adresy síťového protokolu přidělovány libovolně, pokud se každá vyskytuje jen jednou. Jestliže se ovšem privátní síť připojí k Internetu, musí se používat registrované adresy síťového protokolu, tzv. internetové adresy, aby se zabránilo duplicitám.