ITU

Na telekomunikace specializované obchodní zastupitelství OSN. ITU pořádá pravidelná zasedání, na nichž se diskutuje o tématech z oblasti telekomunikací, která mají celosvětový dosah. Nejdůležitější zasedání jsou World Radio Conference (WRC) a World Telephone and Telegraph Conference (WTTC). ITU koordinuje přidělování frekvencí používaných při satelitním přenosu z vesmíru.