Jméno domény

Jméno (symbolické označení) jedné nebo několika adres síťového protokolu (IP adres). Např. jméno microsoft.com představuje asi tucet adres síťového protokolu. Jména oblastí se v URL adrese používají k označení určitých webových stránek. Každé jméno oblasti má příponu, která indikuje, ke které oblasti na nejvyšší organizační úrovni (Top-Level Domain) patří. Počet těchto jmen oblastí je omezený. Příklad:

gov - vládní místa

edu - vzdělávací zařízení

org - obecně prospěšné organizace

mil - armáda

com - obchod

net - síťové organizace

Vzhledem k malému počtu jmen oblastí na nejvyšší úrovni navrhl výbor Internet Ad Hoc Committee (IAHC) šest nových Top-Level oblastí, které mají být zavedeny v průběhu roku 1998.

store - obchodníci

web - aktivity na webu

arts - umění a kultura

rec - volný čas a zábava

info - informační služby

nom - soukromé osoby

Protože se Internet opírá o adresy síťového protokolu, nikoli o jména oblastí, potřebuje každý web server pro převod jmen oblastí do adres síťového protokolu server systému jmen oblastí (DNS).