K

Ka pásmo

Frekvenční pásmo od 18 do 31 GHz. ASTRA 1H disponuje kapacitami transpondérů ve frekvenčním pásmu 29,5 až 30,0 GHz pro vysílání po sestupné trase od uživatele k poskytovateli (přes satelit).

 

Kódování kanálů

Různé techniky používané k přenosu digitálních obrazových, zvukových a datových signálů prostřednictvím určitého média (např. satelitní, kabelový, terestrický přenos) včetně FEC. Modality kódování kanálů pro dialogové digitální systémy vyvinul DVB.

Kódování

Způsob záznamu informací (obrazové, zvukové, datové signály) prostřednictvím sledu diskrétních číslicových kódů. Nezaměňovat s "conditional access" (chráněným přístupem k obsahu).

 

 

Ku pásmo

Frekvenční pásmo od 10,7 do 18 GHz, které se dnes používá pro přenos z existujících zpravodajských satelitů a na ně včetně satelitního systému ASTRA.