Ka pásmo

Frekvenční pásmo od 18 do 31 GHz. ASTRA 1H disponuje kapacitami transpondérů ve frekvenčním pásmu 29,5 až 30,0 GHz pro vysílání po sestupné trase od uživatele k poskytovateli (přes satelit).