LAN

Pod pojmem Local Area Network rozumíme lokální počítačovou síť.