MHP

Multimedia Home Platform. Jedná se o standard pro vývoj a prezentaci multimediálních a interaktivních aplikací s televizním přístrojem.