Modulace

Ovlivnění nosné frekvence za účelem přenosu zpráv. Analogový satelitní přenos používá frekvenční modulaci, digitální satelitní přenos kvaternární skupinovou modulaci.