Multicast

Přenos zprávy vybrané skupině příjemců. Jednoduchým příkladem multicastingu je odeslání e-mailu na seznam adres. Přes multicasting také probíhají telekonference a videokonference, potřebují však odolnější protokoly a sítě.

Jsou vyvíjeny standardy pro podporu multicastingu přes TCP/IP sítě, jako je Internet. Tyto standardy, IP Multicast a Mbone, usnadní uživatelům spojení s multicastingovými skupinami.

Za povšimnutí stojí, že se multicasting vztahuje k přenosu zprávy vybrané skupině, zatímco broadcastingem je myšleno zaslání zprávy všem v síti připojeným uživatelům.

Pojmy Multicast a Narrowcast se často používají jako synonyma, ačkoli se Narrowcast obvykle vztahuje k obchodnímu modelu, zatímco pojmem Multicast je myšlena technologie skutečně použitá pro přenos dat.