N

Near-Video-on-Demand

Stejné filmy běží na více kanálech s různými časy začátku (např. opakovaný start každých 30 minut).

 

NOC

Network Operations Control. Odpovídá DINO pro analogový přenos

 

Nosič (Launch vehicle)

Raketa nebo startovací zařízení vynášející satelit na jeho oběžnou dráhu.