O

Offsetový úhel polarizace

Úhel (měřený od vertikály), v jakém musí být nainstalován konvertor LNB, aby byl zajištěn maximální výkon přijímaného signálu. Skutečný úhel závisí na zeměpisné poloze místa příjmu.

 

Open Source (otevřený zdroj)

Tento pojem se většinou používá pro počítačový software a ve smyslu Open Source definice znamená, že je každému dovoleno nahlédnout do zdrojového textu programu a každý má také svolení tento zdrojový kód libovolně předávat dále nebo pozměňovat.

Orbitální pozice

Pozice geostacionárních satelitů měřená ve stupních východní nebo západní délky od greenwichského poledníku. Orbitální pozice ASTRA jsou 19,2 a 28,2 stupňů východní délky.

 

Orbitální širokopásmová infrastruktura

Orbitální infrastruktura s širokopásmovým přenosem.