Offsetový úhel polarizace

Úhel (měřený od vertikály), v jakém musí být nainstalován konvertor LNB, aby byl zajištěn maximální výkon přijímaného signálu. Skutečný úhel závisí na zeměpisné poloze místa příjmu.