P

PAL

Phase Alternating Line je způsob přenosu barev u analogové televize. Vysílá se 25 obrazových stránek za sekundu, přičemž se střídavě přenáší jen každý druhý obrazový řádek.

 

Parabola

viz "Satelitní parabolická anténa"

 

Parabolická anténa

Viz "Satelitní parabolická anténa"

 

Pay-per-Package

Individuální dodávání programů z programového balíku (bouquetu) poskytovatele (PPP).

 

Pay-per-View

Programy, za něž předplatitel neplatí pevné poplatky, nýbrž za které se poplatky účtují na základě spotřebovaného času vysílání a počtu viděných pořadů (filmy na vyžádání).

Pay-TV nebo Abo-TV

Zpoplatněné programy a služby bez přerušování reklamou (např. programové pakety Premiere pro Německo a Rakousko), které se objednávají v předplatném a jsou dekódovány Smart kartou.

 

Podcasting (audio RSS)

označuje produkci a nabídku mediálních souborů pomocí tzv. RSS feedu prostřednictvím Internetu. Pojem je složený ze dvou slov iPod a Broadcasting. Jeden Podcast je tak řada mediálních příspěvků (epizod), které jsou k dispozici většinou ve zvukové (audio) nebo obrazové (video) podobě.

Polarizace

Směr elektrického pole signálu. Satelitní systém ASTRA vysílá signály, které mají stejnou frekvenci, ale různou polarizaci (horizontální nebo vertikální), takže je maximálně využito disponibilní spektrum.

Pozemní kontrolní stanice

Parabolické antény, přijímače a vysílače, které se na zemi používají pro vysílání a příjem satelitních komunikačních signálů.

 

Přijímač

Satelitním přijímačem se rozumí takový přijímač, který zpracovává a převádí satelitní mezifrekvenční signály z LNB, aby je dal následně k dispozici televiznímu přijímači ve formě obrazových/zvukových signálů nebo vysokofrekvenčních signálů.

 

Proxy server

Server vložený mezi aplikaci zákazníka, jako je např. databázová vyhledávací aplikace, a server ve vlastním smyslu. Zachycuje všechny dotazy směřované na server, aby ověřil, zda je může zodpovědět sám. Pokud ne, pošle dotaz dále na aplikační server. Proxy server plní hlavně dvě úlohy:

1. Zvýšení výkonu: Proxy servery mohou pro skupiny uživatelů drasticky zvýšit výkonnost tím, že na určitou dobu uloží výsledky všech přijatých dotazů. Velké proxy servery podporují stovky tisíc uživatelů. Nejdůležitější online služby, jako např. Compuserve a America Online, používají velké množství proxy serverů.

2. Filtrování dotazů: Proxy servery se mohou používat i na filtrování dotazů. Tak může např. firma používat proxy server, aby svým zaměstnancům znemožnila přístup na určité webové stránky.

 

 

Pull

Vyžádání dat z jiného programu nebo počítače. Opakem pojmu pull je push – v tomto případě se data posílají, aniž by byla vyžádána. Pojmy push a pull se často používají k popisu dat posílaných přes Internet. World Wide Web používá především pull technologie, tzn. stránka se přenáší teprve tehdy, když je vyžádána. Informační služby ovšem na posílání zpráv pomocí push technologií také stále častěji využívají Internet.

 

Push

Ve vztahu k aplikacím klient/server: Posílání dat zákazníkovi, aniž si je vyžádal. World Wide Web pracuje s pull technologiemi, tzn. než je webová stránka zaslána, musí si ji klient vyžádat. Vysílací média naproti tomu používají push technologie, neboť posílají informace nezávisle na tom, zda se vůbec někdo přepnul na příjem.

Firmy stále častěji využívají Internet na posílání zpráv pomocí push technologií. Jedním z nejúspěšnějších příkladů toho systému je firma PointCast, která přenáší individuálně zpracované zprávy na obrazovky uživatelů.

Snad nejstarší a nejrozšířenější push technologií je e-mail. Je to push technologie proto, že člověk obdrží zprávu, ať si ji vyžádal nebo ne – odesílající odešle zprávu příjemci.