Přijímač

Satelitním přijímačem se rozumí takový přijímač, který zpracovává a převádí satelitní mezifrekvenční signály z LNB, aby je dal následně k dispozici televiznímu přijímači ve formě obrazových/zvukových signálů nebo vysokofrekvenčních signálů.