Proxy server

Server vložený mezi aplikaci zákazníka, jako je např. databázová vyhledávací aplikace, a server ve vlastním smyslu. Zachycuje všechny dotazy směřované na server, aby ověřil, zda je může zodpovědět sám. Pokud ne, pošle dotaz dále na aplikační server. Proxy server plní hlavně dvě úlohy:

1. Zvýšení výkonu: Proxy servery mohou pro skupiny uživatelů drasticky zvýšit výkonnost tím, že na určitou dobu uloží výsledky všech přijatých dotazů. Velké proxy servery podporují stovky tisíc uživatelů. Nejdůležitější online služby, jako např. Compuserve a America Online, používají velké množství proxy serverů.

2. Filtrování dotazů: Proxy servery se mohou používat i na filtrování dotazů. Tak může např. firma používat proxy server, aby svým zaměstnancům znemožnila přístup na určité webové stránky.