Pull

Vyžádání dat z jiného programu nebo počítače. Opakem pojmu pull je push – v tomto případě se data posílají, aniž by byla vyžádána. Pojmy push a pull se často používají k popisu dat posílaných přes Internet. World Wide Web používá především pull technologie, tzn. stránka se přenáší teprve tehdy, když je vyžádána. Informační služby ovšem na posílání zpráv pomocí push technologií také stále častěji využívají Internet.