R

Rádiová frekvence

Frekvence (kmitočet) nacházející se nad slyšitelnou frekvencí, avšak pod infračervenou frekvencí, tzn. obvykle nad 20 kHz.

 

Receiver, přijímač

Satelitní přijímač. Přijímač, který převádí vysokofrekvenční signály přicházející z parabolické antény na obrazové (video) a zvukové (audio) signály.

 

Redundance

Komprimace je založena na tom, že každý televizní obraz obsahuje redundantní (nadbytečné) informace; v digitalizovaném signálu se proto může množina dat zredukovat. Rozlišujeme mezi prostorovou redundancí (vzájemný vztah mezi sousedními obrazovými prvky v rámci rastrového obrazu se využívá k redukci dat - intraframe compression), časovou redundancí (zpracovávají se a kódují jen rozdíly mezi následujícími rastrovými obrazy - interframe compression) a statistickou redundancí (nepřenáší se pravidelně se opakující a tudíž předvídatelná informace).

 

Return path (sestupná trasa)

Přenosová trasa od koncového uživatele k poskytovateli služeb.