Rádiová frekvence

Frekvence (kmitočet) nacházející se nad slyšitelnou frekvencí, avšak pod infračervenou frekvencí, tzn. obvykle nad 20 kHz.