Redundance

Komprimace je založena na tom, že každý televizní obraz obsahuje redundantní (nadbytečné) informace; v digitalizovaném signálu se proto může množina dat zredukovat. Rozlišujeme mezi prostorovou redundancí (vzájemný vztah mezi sousedními obrazovými prvky v rámci rastrového obrazu se využívá k redukci dat - intraframe compression), časovou redundancí (zpracovávají se a kódují jen rozdíly mezi následujícími rastrovými obrazy - interframe compression) a statistickou redundancí (nepřenáší se pravidelně se opakující a tudíž předvídatelná informace).