Return path (sestupná trasa)

Přenosová trasa od koncového uživatele k poskytovateli služeb.