S

Satelitní parabolická anténa

V hovorové řeči se také nazývá "parabola". Součást systému satelitního příjmu; do jejího ohniska se odrážejí a soustředí signály vysílané ze satelitu.

 

Set-top-box

Viz "Receiver, přijímač"

 

SimulCrypt

Digitální přijímač má pouze jeden systém přístupových oprávnění (conditional access). Poskytovatelem vysílané signály ovšem obsahují informace, které mohou být využívány různými kontrolními systémy. Tak různé digitální přijímače zpracovávají vždy ty informace, které mohou využít, aby signál dekódovaly. To předpokládá dohodu mezi příslušnými poskytovateli.

Příklady systémů přístupových oprávnění jsou Viaccess a Mediaguard.

 

 

Šířka pásma

Frekvenční rozsah, měřený v jednotce Hertz (Hz), který může být obsazen modulovaným nosným signálem při přenosu v rámci určitého informačního systému. Šířka pásma je měřítkem kapacity nosné transpondéru. Čím větší je šířka pásma, tím více informací lze přenášet.

 

Širokopásmový přenos (Broadband transmission)

Všechny formy dálkové komunikace, pro něž je nutný velký frekvenční rozsah.

 

SIT

Satellite Interactive Terminal. Uživatelský terminál pro příjem a přenos informací přes satelit. Obvykle se používá v kombinaci se systémy, které přijímají přes Ku pásmo a vysílají přes Ku nebo Ka pásmo. Je tvořen mezifrekvenční částí a částí s přenosovou frekvencí. ETSI standardizuje radiofrekvenční vlastnosti SIT. Akronym se používá pro odlišení SIT od VSAT (Very Small Satellite Antenna).

 

Skupina SES

Vlastník a provozovatel celosvětového satelitního systému, k němuž patří mimo jiných satelitní systém ASTRA.

 

Smart Card

Personalizovaná čipová karta velikosti šekové karty pro zúčtování u předplacené televize a jiných digitálních služeb.

 

SMATV

(Satellite delivered Master Antenna Television System.) Systém určený pro přenos satelitních signálů pro kolektivní zařízení satelitního příjmu.

 

SOHO

(Small Office / Home Office). Takzvané SOHO produkty jsou určeny pro pracující doma nebo v malých kancelářích.

 

 

Streaming

Technika přenosu dat: Data se zpracovávají jako spojitý, nepřerušovaný proud – stream. V průběhu rozšiřování Internetu se stávají streamovací technologie stále důležitější, neboť většina uživatelů nemá ještě dostatečně rychlý přístup, aby mohli rychle stahovat velké multimediální soubory. Díky streamingu mohou být data zobrazována na obrazovce uživatele dříve, než je přenesen celý soubor.

 

Subnosná frekvence zvuku

U průvodního zvuku televizního signálu (stereo 7,02 MHz/7,20 MHz) jakož i u analogových rozhlasových pořadů se používá metoda Wegener Panda-1, při níž se přenášejí doplňkové subnosné monofonní zvuky v odstupu 180 kHz a šířce pásma 130 kHz v rozsahu subnosného zvuku. U ADR se využívá stejný princip, tzn. digitální redukcí dat je umožněno přes jeden transpondér používat max. 12 subnosných zvuků pro digitální přenosy.

 

Subnosná zvuku

Zvukové kanály, označované také jako subnosná frekvence zvuku, poskytují na frekvencích 7,02 MHz a 7,20 MHz analogový televizní zvuk. Prostřednictvím dalších subnosných zvuku, např. 7,38 MHz, 7,56 MHz, 7,74 MHz, 7,92 MHz, 8,10 MHz a 8,28 MHz se přenášejí analogové rozhlasové pořady.

 

Systém řízení přístupu

Systém, který zajišťuje, aby byly přenosové služby přístupné jen oprávněným osobám. Systém se obvykle skládá ze tří hlavních prvků: kódování signálů, kódování elektronických "klíčů", které potřebuje příjemce, a systému správy předplatitelů, který zajišťuje, aby oprávnění příjemci mohli zakódované programy také skutečně vidět.