Šířka pásma

Frekvenční rozsah, měřený v jednotce Hertz (Hz), který může být obsazen modulovaným nosným signálem při přenosu v rámci určitého informačního systému. Šířka pásma je měřítkem kapacity nosné transpondéru. Čím větší je šířka pásma, tím více informací lze přenášet.