Širokopásmový přenos (Broadband transmission)

Všechny formy dálkové komunikace, pro něž je nutný velký frekvenční rozsah.