SIT

Satellite Interactive Terminal. Uživatelský terminál pro příjem a přenos informací přes satelit. Obvykle se používá v kombinaci se systémy, které přijímají přes Ku pásmo a vysílají přes Ku nebo Ka pásmo. Je tvořen mezifrekvenční částí a částí s přenosovou frekvencí. ETSI standardizuje radiofrekvenční vlastnosti SIT. Akronym se používá pro odlišení SIT od VSAT (Very Small Satellite Antenna).